10. Το προτεινόμενο σχέδιο πρόσληψης εκπαιδευτικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

H Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων & Νηπιαγωγών δεν αρνείται την αναγκαιότητα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του καταλόγου διοριστέων δηλώνοντας την ετοιμότητά της για διάλογο, αλλά την ίδια στιγμή εκφράζει την έντονη διαφωνία της με βασικά σημεία της φιλοσοφίας και των προνοιών του προτεινόμενου από το ΥΠΠ «Νέου Συστήματος Προσλήψεων των Εκπαιδευτικών Λειτουργών».

Η πρόταξη του θέματος αυτού, ιδιαίτερα σε μιαν περίοδο που οι διορισμοί όχι μόνο έχουν παγοποιηθεί αλλά και μειωθεί, κρίνεται άκαιρη και προβληματική, γιατί:
-Μεταβατική περίοδος ουσιαστικά δε θα υπάρξει, αφού ο υφιστάμενος κατάλογος δε θα κινείται τα επόμενα χρόνια λόγω μειωμένων διορισμών και όταν οι συνθήκες επιτρέψουν νέους διορισμούς θα ισχύει ο «νέος κατάλογος διορισίμων». Συνεπώς θυματοποιεί τους συμβασιούχους συναδέλφους που εργάζονται για σειρά ετών, χωρίς να εισάγει ένα σύστημα που να «μην αδικεί τους παλαιότερους», όπως διακηρύσσει.
-Προσθέτει στο μακρύ κατάλογο των ανέργων εκπαιδευτικούς που τα τελευταία χρόνια κάλυπταν μόνιμες ανάγκες, για να τοποθετήσει στη θέση τους άλλους, γεγονός αδιαμφισβήτητο, αν λάβει κανείς υπόψη τη φετινή μείωση των διορισμών και την περαιτέρω μείωση την επόμενη χρονιά, όπως φαίνεται στους προϋπολογισμούς του 2014. Αυτό κρίνεται κοινωνικά ηθικό ή δίκαιο;

Επιπρόσθετα:
-Αναγάγει την εξέταση και την κατοχή πολλαπλών πτυχίων ως τα κυρίαρχα κριτήρια αξιοσύνης, ικανότητας και
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, γεγονός που δεν ισχύει. Η βαρύτητα που δίνεται στη μοριοδότηση διάφορων άλλων κριτηρίων είναι ανισομερής, υπέρ των πρόσθετων προσόντων και σε βάρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας.
-Θεωρεί την εξέταση ως εχέγγυο για πρόσληψη των ικανότερων ακυρώνοντας την αξία του πτυχίου. Μήπως μόνο με γραπτές εξετάσεις μπορεί να κριθεί η ικανότητα κάποιων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη διδάξει για αρκετά χρόνια; Η εξέταση ίσως θα μπορούσε να είναι κριτήριο, μόνο, για εισδοχή ή όχι στον κατάλογο.
-Οδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς στην απόκτηση πτυχίων. Μήπως θεωρούμε ότι οι ικανοί είναι αυτοί που έχουν την οικονομική ευχέρια να τα αποκτήσουν; Επομένως η αρχή «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην αναπαραγάγεται η κοινωνική ανισότητα.
-Το κριτήριο για το έτος απόκτησης πτυχίου, αντί για το έτος κατάθεσης πτυχίου, θα επιτρέψει σε εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπουν στη νέα διαδικασία και να ξεπεράσουν τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους σημερινούς καταλόγους. Με ποιο τρόπο θα επίσης θα μπορούσε κάποιος να πιστοποιήσει την προϋπηρεσία της ομάδας αυτής;
-Δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος της εξέτασης σε σχέση με τους διορισμούς τα επόμενα 10 χρόνια. Εκτός και αν η σκέψη είναι πως το κόστος θα τα επωμισθούν οι χιλιάδες των υποψηφίων;(!!!) Παράλληλα, θεωρούμε ότι η πρόταση παρουσιάζει πολλές επικίνδυνες ασάφειες:
-Θα μπορούσε κάποιος να βρίσκεται και στους δυο καταλόγους;
-Οι αντικαταστάτες από ποιο κατάλογο θα διορίζονται για αντικατάσταση;
-Αφού οι εξετάσεις θα είναι κάθε δυο χρόνια, τι θα γίνει με αυτούς που θα τελειώσουν τη χρονιά που δεν θα έχει εξετάσεις;
-Δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία, ποιο θα είναι το κριτήριο για πρόσληψη;
-Οι υποψήφιοι του νέου καταλόγου όπως προτείνεται θα έχουν αναγνωρισμένα τα χρόνια προϋπηρεσίας τους για σκοπούς μισθοδοσίας ή θα αρχίζουν με μηδενική προϋπηρεσία με πιθανή νέα ρύθμιση μισθοδοσίας και όρων εργασίας με αλλαγή και της σχετικής νομοθεσίας;

Παράλληλες ενέργειες:
Σίγουρα ο κατάλογος χρειάζεται εκσυγχρονισμό, αυτή είναι μια κοινή παραδοχή. Παράλληλα όμως θα πρέπει:
- Να υπάρξει εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του συστήματος ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού.
- Ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης και ελέγχου των νεοπροσληφθέντων.
- Αντικειμενικός μηχανισμός αξιολόγησης για αυστηρή επιλογή των κατάλληλων για μονιμοποίηση.
Με βάση τα πιο πάνω απαιτούμε:
• Από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να μπει στη διαδικασία πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου, όπου θα
υπάρχει παραγωγικός χρόνος για ανάπτυξη των επιχειρημάτων των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, χωρίς εκβιαστικά
χρονοδιαγράμματα που καταδικάζουν την ουσία του θέματος.
• Την κατοχύρωση των επισυμβάσει εκπαιδευτικών και των αντικαταστατών, που για σειρά ετών υπηρετούν την
εκπαίδευση και έχουν προγραμματίσει ανάλογα τη ζωή τους, όπως και όσων έχουν κάνει προϋπηρεσιακή κατάρτιση και για τους οποίους το Κράτος έχει δαπανήσει.

Ως ΔΗΚΙ επιφυλασσόμαστε να διατυπώσουμε ακόμη αναλυτικότερα τις απόψεις μας.