10. Το προτεινόμενο σχέδιο πρόσληψης εκπαιδευτικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

H Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων & Νηπιαγωγών δεν αρνείται την αναγκαιότητα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του καταλόγου διοριστέων δηλώνοντας την ετοιμότητά της για διάλογο, αλλά την ίδια στιγμή εκφράζει την έντονη διαφωνία της με βασικά σημεία της φιλοσοφίας και των προνοιών του προτεινόμενου από το ΥΠΠ «Νέου Συστήματος Προσλήψεων των Εκπαιδευτικών Λειτουργών».

Η πρόταξη του θέματος αυτού, ιδιαίτερα σε μιαν περίοδο που οι διορισμοί όχι μόνο έχουν παγοποιηθεί αλλά και μειωθεί, κρίνεται άκαιρη και προβληματική, γιατί:
-Μεταβατική περίοδος ουσιαστικά δε θα υπάρξει, αφού ο υφιστάμενος κατάλογος δε θα κινείται τα επόμενα χρόνια λόγω μειωμένων διορισμών και όταν οι συνθήκες επιτρέψουν νέους διορισμούς θα ισχύει ο «νέος κατάλογος διορισίμων». Συνεπώς θυματοποιεί τους συμβασιούχους συναδέλφους που εργάζονται για σειρά ετών, χωρίς να εισάγει ένα σύστημα που να «μην αδικεί τους παλαιότερους», όπως διακηρύσσει.
-Προσθέτει στο μακρύ κατάλογο των ανέργων εκπαιδευτικούς που τα τελευταία χρόνια κάλυπταν μόνιμες ανάγκες, για να τοποθετήσει στη θέση τους άλλους, γεγονός αδιαμφισβήτητο, αν λάβει κανείς υπόψη τη φετινή μείωση των διορισμών και την περαιτέρω μείωση την επόμενη χρονιά, όπως φαίνεται στους προϋπολογισμούς του 2014. Αυτό κρίνεται κοινωνικά ηθικό ή δίκαιο;

Επιπρόσθετα:
-Αναγάγει την εξέταση και την κατοχή πολλαπλών πτυχίων ως τα κυρίαρχα κριτήρια αξιοσύνης, ικανότητας και
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, γεγονός που δεν ισχύει. Η βαρύτητα που δίνεται στη μοριοδότηση διάφορων άλλων κριτηρίων είναι ανισομερής, υπέρ των πρόσθετων προσόντων και σε βάρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας.
-Θεωρεί την εξέταση ως εχέγγυο για πρόσληψη των ικανότερων ακυρώνοντας την αξία του πτυχίου. Μήπως μόνο με γραπτές εξετάσεις μπορεί να κριθεί η ικανότητα κάποιων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη διδάξει για αρκετά χρόνια; Η εξέταση ίσως θα μπορούσε να είναι κριτήριο, μόνο, για εισδοχή ή όχι στον κατάλογο.
-Οδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς στην απόκτηση πτυχίων. Μήπως θεωρούμε ότι οι ικανοί είναι αυτοί που έχουν την οικονομική ευχέρια να τα αποκτήσουν; Επομένως η αρχή «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην αναπαραγάγεται η κοινωνική ανισότητα.
-Το κριτήριο για το έτος απόκτησης πτυχίου, αντί για το έτος κατάθεσης πτυχίου, θα επιτρέψει σε εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπουν στη νέα διαδικασία και να ξεπεράσουν τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους σημερινούς καταλόγους. Με ποιο τρόπο θα επίσης θα μπορούσε κάποιος να πιστοποιήσει την προϋπηρεσία της ομάδας αυτής;
-Δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος της εξέτασης σε σχέση με τους διορισμούς τα επόμενα 10 χρόνια. Εκτός και αν η σκέψη είναι πως το κόστος θα τα επωμισθούν οι χιλιάδες των υποψηφίων;(!!!) Παράλληλα, θεωρούμε ότι η πρόταση παρουσιάζει πολλές επικίνδυνες ασάφειες:
-Θα μπορούσε κάποιος να βρίσκεται και στους δυο καταλόγους;
-Οι αντικαταστάτες από ποιο κατάλογο θα διορίζονται για αντικατάσταση;
-Αφού οι εξετάσεις θα είναι κάθε δυο χρόνια, τι θα γίνει με αυτούς που θα τελειώσουν τη χρονιά που δεν θα έχει εξετάσεις;
-Δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία, ποιο θα είναι το κριτήριο για πρόσληψη;
-Οι υποψήφιοι του νέου καταλόγου όπως προτείνεται θα έχουν αναγνωρισμένα τα χρόνια προϋπηρεσίας τους για σκοπούς μισθοδοσίας ή θα αρχίζουν με μηδενική προϋπηρεσία με πιθανή νέα ρύθμιση μισθοδοσίας και όρων εργασίας με αλλαγή και της σχετικής νομοθεσίας;

Παράλληλες ενέργειες:
Σίγουρα ο κατάλογος χρειάζεται εκσυγχρονισμό, αυτή είναι μια κοινή παραδοχή. Παράλληλα όμως θα πρέπει:
- Να υπάρξει εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του συστήματος ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού.
- Ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης και ελέγχου των νεοπροσληφθέντων.
- Αντικειμενικός μηχανισμός αξιολόγησης για αυστηρή επιλογή των κατάλληλων για μονιμοποίηση.
Με βάση τα πιο πάνω απαιτούμε:
• Από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να μπει στη διαδικασία πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου, όπου θα
υπάρχει παραγωγικός χρόνος για ανάπτυξη των επιχειρημάτων των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, χωρίς εκβιαστικά
χρονοδιαγράμματα που καταδικάζουν την ουσία του θέματος.
• Την κατοχύρωση των επισυμβάσει εκπαιδευτικών και των αντικαταστατών, που για σειρά ετών υπηρετούν την
εκπαίδευση και έχουν προγραμματίσει ανάλογα τη ζωή τους, όπως και όσων έχουν κάνει προϋπηρεσιακή κατάρτιση και για τους οποίους το Κράτος έχει δαπανήσει.

Ως ΔΗΚΙ επιφυλασσόμαστε να διατυπώσουμε ακόμη αναλυτικότερα τις απόψεις μας.

1.Οικονομική Κρίση

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Δυστυχώς η οικονομική κρίση δε θα εξαιρέσει την Παιδεία επηρεάζοντας δυσμενώς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης του δημόσιου σχολείου. Η ύπαρξη εκπαιδευτικού οράματος και η δρομολόγηση εκείνων των συστηματικών ενεργειών βάσει χρονοδιαγραμμάτων που το υλοποιούν πρέπει να αποτελεί πάγια πολιτική της Οργάνωσης και είναι αυτό ακριβώς που διασφαλίζει τις ισορροπίες ανάμεσα στα συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά αιτήματα. Το όραμα της Δημοκρατικής Κίνησης, που αυτόματα αποτελεί και δέσμευσή μας, είναι η βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου Σχολείου και συνεπώς η προστασία του.

H ματαίωση της κοινωνίας ως συνεπακόλουθο τη οικονομικής κρίσης πρέπει να λειτουργήσει αντίστροφα για μας, ώστε κάνοντας μια δημιουργική παύση να εντοπίσουμε αυτά που δυσκολεύουν την καθημερινότητα του δασκάλου και αποπροσανατολίζουν τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό σύστημα από τους στόχους του και να επαναπροσδιορίσουμε το πλαίσιο στόχων και δράσεων. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΝΑΠ, την αυξανόμενη παραβατικότητα και τα κοινωνικά προβλήματα που αναφύονται με την επιδείνωση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Με βάση τις περικοπές κονδυλίων με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα καθημερινής στελέχωσης (έλλειψη συνοδών, μείωση αντικαταστάσεων), θέτουν εν αμφιβολία την υλοποίηση του θεσμού του υπευθύνου τμήματος και οδηγούν σε οπισθοδρόμηση την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επιπρόσθετα τα ελλείμματα υλικοτεχνικής υποδομής επιφορτίζουν περαιτέρω το έργο των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα την τρέχουσα χρονιά η ΠΟΕΔ έχει υποχρέωση να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, και να υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς επιπρόσθετες δαπάνες , με ελλειπή στελέχωση, με παγοποίηση θέσεων προαγωγής στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, με την υποκλοπή ωρών από τις υφιστάμενες για κάλυψη αναγκών,κτλ.. Με πίστη στη διακήρυξη «Ναι στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση – Όχι στην απορύθμιση» ζητούμε:
 Να παρουσιάσει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό αξιολόγησης του περιεχομένου, των διαδικασιών προώθησης, του νέου υλικού των ΝΑΠ και αποτελεσματικότητας των ΝΩΠ.
 Να προχωρήσει στο σχηματισμό ανεξάρτητης ομάδας ελέγχου, με συμμετοχή του ΥΠΠ, του Π.Ι. αλλά και της ΠΟΕΔ, η οποία θα εποπτεύει το κάθε στά¬διο αλλά και την όλη διαδικασία και με τις παρεμβάσεις της να βελ¬τιώνονται τα σημεία που κρίνονται μη εφαρμόσιμα, μη λει¬τουργικά, μη αποτελεσματικά.
 Άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος υποδοχής των αλλόγλωσσων μαθητών με δημιουργία τμήματων υποδοχής, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
 Εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής για τους αναλφάβητους μαθητές, μια και οι ώρες ενίσχυσης μειώνονται, με το πρόσχημα ότι ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι αναχρονιστικός.
 Συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών κτιρίων, διδακτικού υλικού) με κοινοποίηση αποτελεσμάτων, που θα λαμβάνονται υπόψη πριν την εισαγωγή οποιασδήποτε αλλαγής ή καινοτομίας.
 Άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων για πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας (εφαρμογή εισηγήσεων Καπαρδή, αναθεώρηση κανονισμών πειθαρχίας, ενίσχυση Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, δημιουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας, ασφάλιση εκπαιδευτικών, κτλ)

Καλούμε το ΥΠΠ και τον Προϊστάμενό του να είναι έτοιμο βάσει στοιχείων να πείσει το Υπουργικό Συμβούλιο και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ότι η επένδυση στην Παιδεία επιφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικές αποδόσεις και ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνυπολογίζονται για σκοπούς στελέχωσης στην ογκώδη δεξαμενή των δημοσίων υπαλλήλων. Ενεργήσετε δυναμικά και αποφασιστικά για να απορρίψετε ισοπεδωτικές προσεγγίσεις που πλήττουν τη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης καλούμε την κυβέρνηση, τη Βουλή και το ΥΠΠ:
• Να προστεύσουν τους εκπαιδευτικούς από την απαξίωση που δέχονται τη στιγμή που με αφοσίωση παλεύουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους.
• Να ανατρέψετε αποφάσεις που οδηγούν συναδέλφους μας στην ανεργία.
• Να επαναφέρουν ενώπιον της Βουλής και τους Υπουργικού Συμβουλίου το θέμα των μονιμοποιήσεων και της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων.
• Να άρουν όπου είναι δυνατόν την παγοποίηση των Προαγωγών και των Μονιμοποιήσεων των νέων εκπαιδευτικών, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
• Να μελετήσουν τρόπους διαχείρισης και ορθής κατανομής των κονδυλίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να μην πλήττεται με κανένα τρόπο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
• Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και ως εκπρόσωποι του λαού να πολεμήσουν μέχρι τέλους τις πολιτικές της Τρόικας και του ΔΝΤ προτείνοντας νέες λύσεις που θα μας βγάλουν από τα τραγικά αδιέξοδα στα όποια μας έχουν οδηγήσει ξένες επιβουλές αλλά και δικοί μας αδέξιοι χειρισμοί.

2.Ο ρόλος της ΠΟΕΔ ως συλλογικής έκφρασης

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Το συνδικαλιστικό κίνημα εν μέσω κρίσης καλείται να πληρώσει τους απαράδεκτους χειρισμους των τραπεζών να επιβιώσει από τα διαδοχικά κύματα περικοπών, που παρασύρoυν και διαλύουν το κοινωνικό κράτος αφήνοτας στο πέρασμά του κλειστές επιχειρήσεις, απεγνωσμένα νοικοκυριά, πληγωμένες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Οι τροϊκανές μεθοδεύσεις πολεμούν τη μεσαία κοινωνικοοικονομική τάξη με το κοινωνικά δίκαιο κράτος να διαλύεται μεθοδευμένα. Με επιμονή στην κοινωνική δικαιοσύνη και προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς, που απειλούνται σήμερα, οφείλουμε να απαιτήσουμε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο προτάσσοντας φορολόγηση του πλούτου, πάταξη της φοροδιαφυγής, ίση κατανομή των βαρών, διατήρηση των κοινωνικών παροχών και του κοινωνικού κράτους. Οφείλουμε να απαιτήσουμε απόδοση ευθυνών κατάλυση των σαθρών δομών της κυπριακής πολιτείας με την ελλιπή μεθοδολογία, τον κακό προγραμματισμό, τα χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, τις κομματικές αντεγκλήσεις.

Ανεξάρτητως της προϊστορίας και της αποτυχίας του συνδιακλιστικού κινήματος για δημιουργία, κοινού μετώπου το χρόνο που πέρασε, προέχει η ενότητα, η ωριμότητα και η έκφραση της ετοιμότητάς μας για συνασπισμό των συντεχνειών του δημόσιου, και ημικρατικού τομέα. Οφείλουν να απαντήσουμε στους πολέμιους της δημόσιας υπηρεσίας που προβάλλεται ως η μάστιγα των οικονομικών του κράτους από κυβερνώντες, πολιτικά κόμματα και πρόσωπα. Δεν εκχωρούμε κεκτημένα δεκαετιών που η προσωρινότητα της απώλειάς τους μπορεί να γίνει μόνιμη και μετά τα χρόνια ύφεσης, αφού πολλοί βουλευτές και οικονομικοί παράγοντες κατεπανάληψη επωφθαλμιούν τα εισοδήματα των εκπαιδευτικών. Η διατήρηση του ωραρίου εργασίας και η μη μεραιτέρω άυξηση του ορίου αφυπηρέτησης και η αποτροπή περαιτέρω περικοπών πρέπει να επιτευχθούν.

Ζούμε τραγικές στιγμές με τον πολίτη να στρέφεται στις δημόσιες υπηρεσίες της Υγείας και της Παιδείας, με μια κρατική μηχανή που αδυνατεί να ανταποκριθεί. Εκπροσωπούμε τον εκπαιδευτικό κόσμο με το επίπονο έργο που έχει να επιτελέσει, τη δύσκολη καθημερινότητα, που αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα την κριτική στάση και την απαξίωση πολλές φορές της κοινωνίας. Σημαντική είναι η δημόσια εικόνα της ΠΟΕΔ και η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά, ώστε η επικοινωνία με την κοινή γνώμη αλλά κυρίως με τους συναδέλφους μας να είναι αποτελεσματικότερη. Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη μας, ώστε να ανταποδίδεται εμπράκτως η δική τους εισφορά στην Οργάνωση και να ενισχύεται το αίσθημα του ανήκειν
Ως ΠΟΕΔ θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στον κοινωνικό διάλογο και να είμαστε ανοικτοί στην επίλυση χρόνιων διαρθρωτικών και άλλων προβλημάτων που ταλανίζουν την Εκπαίδευση με γνώμονά της τη βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου Σχολείου, των καλώς νοουμένων συμφερόντων των εκπαιδευτικών αλλά κυρίως την ανόρθωση του Τόπου. Το ΥΠΠ μπορεί να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού διάρκειας κάποιων χρόνων, μέσα από αφυπηρετήσεις, συγχωνεύσεις σχολείων, μειώσεις αδικαιολόγητων απαλλαγών από διδακτικό χρόνο, κτλ., ώστε να περιορίσει πιθανές καταχρήσεις και άσκοπες δαπάνες, αλλά πάντα μέσα από ένα διαφανή και παραγωγικό διάλογο με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.

Παρόλο που η απαξίωσή μας από την κοινωνία ήταν άδικη και ακραία, ωστόσο πιστεύουμε ότι πρέπει να εξευρεθούν τρόποι συστηματικής προβολής του έργου του δασκάλου, αλλά και να σημειωθούν θέματα όπου άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου σχολείου στα οποία μπορούμε να έχουμε συμπαραστάτες και τους γονείς.
Στόχος η επιβίωση της ΠΟΕΔ και η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της, ώστε να συμβάλουμε στην επίλυση χρόνιων διαρθρωτικών και άλλων προβλημάτων της Εκπαίδευση με όραμα τη βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου Σχολείου. Μέσο επιτυχίας η εσωτερική ενότητα, οι ξεκάθαροι στόχοι, ο αυτοέλεγχος και η επανάδραση.4. Νέα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Ως ΔΗ.ΚΙ. από την πρώτη φάση της συγγραφής, υλοποίησης και εισαγωγής των ΝΑΠ σταθήκαμε κριτικά, χωρίς καμιά διάθεση αρνητισμού, απέναντι στο εγχείρημα υπογραμμίζοντας με κάθε ευκαιρία ότι η όποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση/εκσυγχρονισμός δε χωρεί πειραματισμούς και σπασπωδικές κινήσεις, απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, συντρέχουσα αξιολόγηση για επανασχεδιασμό, επιπρόσθετες δαπάνες που αφορούν στην παραγωγή υλικού, την ενδοσχολική επιμόρφωση, τη μελετημένη στελέχωση και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Τα σημερινά οικονομικά δεδομένα που οδηγούν σε παγοποίηση θέσεων προαγωγής στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, αφαίρεση ωρών από υφιστάμενα προγράμματα για κάλυψη αναγκών, μείωση αποσπάσεων, με τους περιορισμούς στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων κ.ά., επιβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά αξιολόγηση της μέχρι τώρα εφαρμογής των ΝΑΠ και ΝΩΠ. Χαιρετίζουμε τις ανακοινώσεις του ΥΠΠ για τη σύσταση επιτροπών που θα προχωρήσουν στην «αξιολόγηση των εφαρμοσμένων πολιτικών σε σχέση με τα Αναλυτικά/Ωρολόγια Προγράμματα (δομές, διαδικασίες, περιεχόμενο)», αφού αποτελούσε πάγια θέση της ΔΗΚΙ. Η συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη Διατμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων επιφορτίζει την Οργάνωση με την ευθύνη να μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στα σχολεία μας ως προς την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, ώστε μέσα από μια σωστή επιχειρηματολογία και ανταλλαγή απόψεων με τους λοιπούς εταίρους στην όλη διαδικασία να οδηγήσουμε τη δημόσια εκπαίδευση στα επίπεδα που πρέπει. Με αφορμή τη σημερινή πρώτη συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη Διατμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης επαναφέρουμε τα θέματα που από την αρχή είχαμε θίξει ως ΔΗΚΙ και τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν σε μεγαλύτερο βάθος την ΠΟΕΔ αλλά κυρίως το ΥΠΠ:

1. Αποτελεί αναγκαιότητα η επαναδιατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης των ΝΑΠ και ΝΩΠ από μέρους του Υπουργείου, που να ξεκαθαρίζει τις δια¬δικασίες που θα ακολουθηθούν, τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και τα πρακτικά εκείνα βήματα που θα γίνουν, ώστε να διασφαλιστεί η μετουσίωση των στόχων σε πράξη, η σύνδεση μεταξύ των θεμάτων και μεταξύ των βαθμίδων του εκπαι¬δευτικού συστήματος για κάθε μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος.
2. Και η φετινή χρονιά μπορεί να θεωρηθεί από το ΥΠΠ χρονιά πειραματικής εφαρμογής των ΝΑΠ και ΝΩΠ, ώστε να δοθεί το περιθώριο αξιολόγησης και αυτοδιόρθωσης των όσων έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο διαδικασιών, περιεχομένου, υλικού, επιμόρφωσης με σκοπό να βελ¬τιώνονται τα σημεία που κρίνονται μη εφαρμόσιμα, μη λει¬τουργικά, μη αποτελεσματικά. Θυμίζουμε ότι η ΔΗ.ΚΙ., έστω και μόνη, από το στάδιο συγγραφής των ΝΑΠ ζητούσε, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση για ένα τουλάχιστο χρόνο, πριν την καθολική εφαρμογή τους.
3. Βασική αρχή κατά την εκπόνηση των ΝΑΠ ήταν η μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε ο όγκος της μάθησης να είναι ανάλογος του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Στο παρόν στάδιο δεν τεκμηριώνεται η μεί¬ωση της ύλης σε αρκετά μαθήματα με αποτέλεσμα οι εξαγγελίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας που να βασίζεται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση και όχι στην ποσότητα, να αποτελούν κενά συνθήματα.
4. Ενδείκνυται επανεξέταση των ωρών των Ελληνικών και των Μαθηματικών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν να χειριστούν λιγότερη ύλη και να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, να εφαρμόσουν διαφοροποίηση στη διδασκαλία τους, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και άλλες κοινωνικές δεξιότητες αλλά κυρίως να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους ανά πάσα στιγμή ως πρόσωπα με διαφορετικές ανάγκες. Σήμερα κατά κοινή ομολογία, γίνεται υποκλοπή ωρών από άλλα μαθήματα ή κατάργηση των ωρών εμπέδωσης, για κάλυψη των Ελληνικών και των Μαθηματικών κυρίως.
5. Με την ενσωμάτωση των ωρών της ενίσχυσης στην εμπέδωση φαίνεται να αλ¬λάζει η μέχρι τώρα φιλοσοφία της πολιτικής για την ενισχυτική διδασκαλία. Λείπει όμως η εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής για τους αναλφάβητους μαθητές, που θα έπρεπε, αφού μιλούμε για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να είναι ξεκάθαρη. Με την παράλληλη κατάργηση των ωρών που δίνονταν για ενίσχυση και ατομική στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες οι μαθητές αυτοί μένουν γενικά χωρίς επιπλέον στήριξη.
6. Σε κάποια μαθήματα το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ογκώ¬δες και δύσβατο με αποτέλεσμα να μην αποτελεί για τον εκπαιδευτικό ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο.
7. Η συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης για κάθε μάθημα και κάθε τάξη ενδείκνυται, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των πυρηνικών γνώσεων αλλά και των βασικών δεξιοτήτων για κάθε επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει τον κάθε συνάδελφο αλλά και κάθε σχολική μονάδα στην επαναδιατύπωση των στόχων τους και τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.
8. Στην ίδια βάση απαιτείται συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών κτιρίων, διδακτικού υλικού) με κοινοποίηση αποτελεσμάτων, που θα λαμβάνονται υπόψη πριν την εισαγωγή οποιασδήποτε αλλαγής ή καινοτομίας.
9. Επιπρόσθετα δε φαίνεται να υλοποιείται η όποια πολιτική υποδοχής των αλλόγλωσσων παρά τους οδηγούς και τις εγκυκλίους που εκδίδονται. Επείγει λοιπόν η άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος με δημιουργία τμημάτων υποδοχής, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
10. Η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής και στήριξης (αύξηση συμβουλευτικού έργου, θεσμοθέτηση του χρόνου για συντονιστικό χρόνο Η.Υ. ) για ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με τρόπο που να έχει προσθετική αξία στη διδασκαλία και να δικαιολογεί ή να ελέγχει τα κονδύλια που δαπανούνται για αγορά και συντήρηση σχετικού εξοπλισμού για κάθε σχολική μονάδα.
11. Η υλοποίηση της συμφωνίας για το θεσμού του Υπευθύνου Τμήματος στην Προδημοτική, Δημοτική και Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί μια αναγκαιότητα, γιατί δρα καταλυτικά ως προς την αποτελεσματικότερη άσκηση του παιδευτικού και κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά η κάθε σχολική μονάδα , σύμφωνα με εγκύκλιο, απέστειλε στο ΥΠΠ σχόλια για τα ΝΑΠ. Επικροτήσαμε την ενέργεια αυτή, γιατί αποτελούσε και εισήγηση της ΔΗΚΙ στα σώματα της ΠΟΕΔ. Πώς αξιοποιήθηκε από του ΥΠΠ η ανατροφοδότηση αυτή. Ως ΔΗ.ΚΙ. ζητούμε την αυτούσια παρουσίαση και αξιολόγησή τους.

Χαιρετίζουμε λοιπόν τις πρόσφατες δηλώσεις του Υ.Π.Π. για «αξιολόγηση της εργασίας που έχει γίνει με στόχο, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές προτάσεις… ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με τα Αναλυτικά Προγράμματα θα λαμβάνονται συλλογικά…. ότι ο διάλογος δεν είναι σύνθημα αλλά πράξη» και αναμένουμε σύντομα όλα αυτά να γίνουν πράξεις. Η ΔΗΚΙ θα στηρίξει με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή, αλλά και κάθε άλλη προσπάθεια του Υπουργείου για υλοποίηση μιας πραγματικής και ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Πολιτικές και αδέξιοι χειρισμοί που εξυπηρέτησαν κατά καιρούς κομματικούς σχεδιασμούς παρά την Παιδεία δεν έχουν καμιά θέση , γιατί η Παιδεία αποτελεί ίσως τη μόνη χαραμάδα ελπίδας που μας έχει απομείνει.