Μουσική

Posted in Μουσική

  
Μουσική
Αξίες φθόγγων
Ρε χαμηλό - Διαθεματική Διδασκαλία
Σχέδιο Μαθήματος - Ρε χαμηλό - Διαθεματική Διδασκαλία
Φύλλο Εργασίας Καλαματιανού
Φύλλο Εργασίας - Μουσικά Όργανα
Βασικά Στοιχεία Θεωρίας της Μουσικής
Τάξη Β΄- Ενότητα 8 - Νέα Αναλυτικά
Διαφορετικότητα
Εικόνες Ζώων
Το λιοντάρι και το ποντίκι
Λιοντάρι
Λιοντάρι και Ποντίκι
Ποντίκι
Στίχοι τραγουδιού
Τάξη Β΄- Ενότητα 8 - Διαφορετικότητα(σχέδιο μαθήματος)
Το λιοντάρι και το ποντίκι
Το τραγούδι της διαφορετικότητας
Στίχοι τραγουδιών
Gummy bear
Η μανούλα
Μάθημα σολφεζ
Ο καράολος
Ο κόκορας ξυπνάει
Σχολείο μου αγαπημένο
Τα καβουράκια
Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
Τερατάκια τσέπης
Το ελεφαντάκι
Το σκουλουκούιν
Το τέρας της κυκλοφορίας