Μαθηματικά - Τάξη Δ΄

Posted in Μαθηματικά

  
ΤΑΞΗ Δ'
Προβλήματα Αλλαγής
Ενότητα 1 - Αξία θέσης ψηφίου
Ενότητα 1 - Διαγνωστική Εργασία
Ενότητα 1 - Επαναληπτικές Ασκήσεις
Ενότητα 1 - Επαναληπτική Εργασία
Ενότητα 1 - Πράξεις Ακεραίων
Ενότητα 1 - Πράξεις Ακεραίων
Ενότητα 1 - Προβλήματα
Ενότητα 2 - Αξία Θέσης Ψηφίου
Ενότητα 2 - Διαγνωστική Εργασία
Ενότητα 2 - Επαναληπτική Εργασία
Ενότητα 2 - Πράξεις Ακεραίων και Προβλήματα με Σχεδιαγράμματα
Ενότητα 2 - Προβλήματα Αλλαγής και Ομαδοποίησης
Ενότητα 2 - Προβλήματα με Σχεδιαγράμματα
Ενότητα 2 - Στρογγυλοποίηση Αριθμών
Ενότητα 3 - Διαγνωστική Εργασία
Ενότητα 3 - Κλάσματα
Ενότητα 3 - Μαθηματική Ευχή
Ενότητα 3 - Πενταψήφιοι Αριθμοί
Ενότητα 4 - Αξιολόγηση
Ενότητα 4 - Εξαψήφιοι Αριθμοί
Ενότητα 4 - Προβλήματα με Σχεδιαγράμματα
Ενότητα 4 - Προβλήματα Με Συνδυασμό Σχεδιαγραμμάτων
Επαναληπτικό - Ενότητα 1
Επαναληπτικό - Ενότητα 2
Επαναληπτικό - Ενότητα 3
Επαναληπτικό - Ενότητα 4
Επαναληπτικό - Ενότητα 5
Κλάσματα - Δεκαδικοί (Προβλήματα)
Κλάσματα - Δεκαδικοί (Ντόμινο)
Κλάσματα - Δεκαδικοί (Σχέδιο Μαθήματος)
Κλάσματα (βοηθητικό υλικό)
Κλάσματα - Δεκαδικοί (Φύλλα Εργασίας)
Κλάσματα ως Εμβαδό (Φύλλα Εργασίας)
Προβλήματα Ομαδοποίησης
Ενότητα 1 - Φύλλα εργασίας
Πίνακες Πολλαπλασιασμού
Πίνακες Πολλαπλασιασμού - Φύλλο Εργασίας
Λύση Προβλήματος 1
Λύση Προβλήματος 2
Λύση Προβλήματος 3
Λύση Προβλήματος 4
Λύση Προβλήματος 5
Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη δεκάδα
Λύση προβλήματος - Σχεδιαγράμματα
Ενότητα 1 - Αξιολόγηση
Ενότητες 2 -3 -Κατασκευή αριθμητικού συστήματος
Ενότητα 3 - Αριθμοί
Σχέδιο Μαθήματος - Ενότητα 3 : Αριθμοί
Ενότητα 3 - Σειροθέτηση αριθμών
Ενότητα 4 - Δεκαδικοί Αριθμοί
Ενότητα 4 - Δεκαδικοί και Μικτοί Αριθμοί
Ενότητα 4 - Επανάληψη
Ενότητα 2 - Κλάσματα