Ιστορία - Τάξη Δ΄

Posted in Ιστορία

  
ΤΑΞΗ Δ'
Αρχαϊκά Χρόνια - Αξιολόγηση
Σμιλεύοντας τον άνθρωπο - Μέρος 1 (Εκπαιδευτική τηλεόραση)
Σμιλεύοντας τον άνθρωπο - Μέρος 2 (Εκπαιδευτική τηλεόραση)
Ενότητα 1 -Ένα Κυπριακό Βασίλειο
Ένα Κυπριακό Βασίλειο
Κρυπτόλεξο - Ενότητα 1
Πόλεις Βασίλεια - Ενότητα 1
Ενότητα 2 - Αξιολόγηση
Ενότητα 2 - Δομή εξουσίας
Ενότητα 2 - Σαλαμίνα
Ενότητα 2 - εργασία για το τετράδιο
Ενότητα 3 - Και νεκρός ενίκα
Ενότητα 4 - Αξιολόγηση
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Η επανάσταση του Ονήσιλου
Ιστορική Γραμμή
Το πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας
Κυπροαρχαϊκή εποχή - Αξιολόγηση
Κυπροαρχαϊκή εποχή - Κούρος και Κόρη
Κυπροαρχαϊκή εποχή - Σαλαμίνα
Περσικοί Πόλεμοι - Αξιολόγηση
Προαγωγή της Δημιουργικότητας - Σχέδιο Μαθήματος
Τέχνη - Κυπροαρχαϊκή Εποχή