Ελληνικά - Τάξη Γ΄

Posted in Ελληνικά

  
ΤΑΞΗ Γ'
Δελφίνια
Επιχειρηματολώ
Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης
Χαϊκού
Το τραγούδι της φάλαινας
Γραμματική - Διαγώνισμα
Αττικό Μετρό
Αττικό Μετρό
Πορεία Μαθήματος
Προσυγγραφικό Στάδιο
Συγγραφικό Στάδιο
Μετασυγγραφικό Στάδιο
Χώροι για οδηγίες
Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια
Φύλλο εργασίας
Γατοταυτότητα
Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια
Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια 2
Ομαδικές εργασίες
Σχέδιο μαθήματος
Από το νησί του Αιόλου στο νησί της Αφροδίτης
Κείμενο
Ομαδικές εργασίες
Παρουσίαση
Προγραμματισμός
Τρίπτυχο-Αξιοθέατα
Τρίπτυχο-Ανθρώπινα δικαιώματα
Τρίπτυχο-Εισβολή
Τρίπτυχο-Ήθη, έθιμα, παραδόσεις
Τρίπτυχο - Περιβάλλον 1
Τρίπτυχο - Περιβάλλον 2