Ελληνικά - Τάξη Β΄

Posted in Ελληνικά

   
ΤΑΞΗ Β'
Φράσεις για προφορικό λόγο
Σημεία στίξης
Ενότητα 1
Αξιολόγηση1
Αξιολόγηση2
Εργασίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
Αλφαβητάρι με ιστορίες
Φθινόπωρο
Ταξιδεύω
Τα φύλλα
Ενότητα 2
Αξιολόγηση
Ενότητα 3
Αξιολόγηση
Ενότητα 4
Ετοιμασίες για το ταξίδι
Ομαδικές εργασίες
Αξιολόγηση
Ενότητα 5
Προοργανωτής
Ορθογραφία - Μέρες
Ορθογραφία - Μήνες
Παροιμίες
Αξιολόγηση
Ενότητα 6
Μηνύματα
Σχέδιο Μαθήματος - Μηνύματα
Ενότητα 7
Αξιολόγηση
Ενότητα 8
Στη Χωχαρούπα
Το ρήμα "είμαι"
Συνάντηση με τον Ρουμπή
Γλωσσοδέτες
Αξιολόγηση
Ενότητα 9
Αξιολόγηση
Ενότητα 10
Τσίρκο
Ενότητα 11
Υποενότητα 12
Αξιολόγηση
Ποντικούπολη
Ακροστοιχίδα
Φύλλο εργασίας
Ποντικούπολη
Σχέδιο μαθήματος
Ενότητα 13
Αξιολόγηση
Λεζάντες
Λεζάντες
Φύλλα εργασίας
Λεζάντες - Ετεροαξιολόγηση
Ενότητα 14
Προοργανωτής
Αξιολόγηση κάρτας
Πρόσκληση
Προσκλήσεις
Αξιολόγηση πρόσκλησης
Πρόσκληση - Αξιολόγηση
Αξιολόγηση - ενότητα 14
Το μυστικό τραγούδι της Μάτας
Χρόνια Πολλά
Μάτα
Σχέδιο Μαθήματος
Ενότητα 15
Δομικά Χαρακτηριστικά Επιστολής
Σχέδιο Μαθήματος
Αξιολόγηση
Ενότητα 16
Αξιολόγηση
Ενότητα 17
Εφημερίδες
Αξιολόγηση
Ενότητα 19
Αξιολόγηση
Ενότητα 20
Επαγγέλματα
Παραδοσιακά επαγγέλματα (φύλλα εργασίας)
Παραδοσιακά επαγγέλματα (φύλλα εργασίας)
Κάρτες με ρήματα
Κατάλογος επαγγελμάτων
Μέσα - υλικά
Παραδοσιακά επαγγέλματα
Το ημερολόγιο της κεντήτρας
Ταυτότητες
Ταυτότητες
Ζώα
Ζώα κρι-κρι
Ταυτότητα καρέτα-καρέτα
Ζώα υπό εξαφάνιση
Αγρινό
Αγρινό1
Αγρινό2
Ενότητα 23
Καρικατούρες