ΠΟΕΔ: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 29.9.2016

Posted in Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που συνήλθε την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2016, με ομόφωνη απόφασή του επέστρεψε ως απαράδεκτο, για λόγους τόσο περιεχομένου όσο και διαδικασίας, το έγγραφο που αποστάληκε στην Οργάνωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, με το οποίο διατυπώνονται πρόχειροι όροι υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως αντικαταστάτες έναντι μόνιμων αναγκών. Παρατήρησε, σχετικά, πως ενώ οι όροι που προτείνονται αποτελούν αντιγραφή, κατ’ αναλογία, των όρων που εφαρμόζονται γενικότερα για τους επισυμβάσει υπαλλήλους, αυτοί αναφέρονται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι διορίζονται ως αντικαταστάτες, τη στιγμή που αυτοί δεν εφαρμόζονται και για τους υπόλοιπους αντικαταστάτες που υπηρετούν στην Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι, διαδικαστικά, όλα τα θέματα που αφορούν στους όρους και συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στη Δημόσια Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβάλλονται για εξέταση από τη ΜΕΠΕΥ, η οποία και αποτελεί το μόνο θεσμικό όργανο που είναι συνεστημένο για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον Νόμο.

Διαβάστε περισσότερα