Αντικαταστάτες μιας χρήσης» και το μέλλον της Δημοτικής Εκπαίδευσης - Τοποθέτηση ΔΗ.ΚΙ. στο Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Δ. – 29.9.2016

Posted in Ανακοινώσεις

Η Κυβέρνηση και το ΥΠΟΙΚ έχουν ανακαλύψει πέραν της αγοράς υπηρεσιών, που επεκτείνεται στη Δημόσια Εκπαίδευση και τη λύση των «αντικαταστατών» ενός σχολικού έτους με άθροισμα εξάμηνων και τετράμηνων συμβολαίων για κάλυψη πραγματικών/ προβλεπόμενων εκπαιδευτικών αναγκών, χωρίς υποχρεώσεις του Κράτους απέναντί τους ή απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δημιουργείται μια νέα ομάδα εργαζομένων εις αντικατάσταση της ομάδας των συμβασιούχων, η οποία κάλυπτε μέχρι σήμερα τις ανάγκες αυτές με συνέπειες σε εργασιακό, εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και επίπεδο εκπαιδευτικής - κυβερνητικής πολιτικής: 

Διαβάστε περισσότερα