ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΕΔ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Posted in Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2016 εξέτασε και αξιολόγησε την πορεία διαλόγου που είχε με το ΥΠΠ τους τελευταίους 8 μήνες, καθώς και τη διαχείριση του ΥΠΠ για τα κρίσιμα εκπαιδευτικά ζητήματα.

Μέσα από την αξιολόγηση διαπιστώνονται:

- Η στελέχωση των σχολείων καθυστέρησε αδικαιολόγητα και παραμένει κρίσιμο ερωτηματικό κατά πόσο ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες για σωστή κι εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σημειώνεται με έμφαση πως αυτό που το ΥΠΠ αποκαλεί ως υπέρβαση την παραχώρηση των 147 επιπλέον θέσεων, για την ΠΟΕΔ δεν είναι παρά η κάλυψη πραγματικών αναγκών, κάτι για το οποίο αναγκάστηκε να καταβάλει πολλές προσπάθειες για να γίνει παραδεκτό από την Επίσημη Πλευρά και αυτή να προχωρήσει, αργοπορημένα, στις ενέργειες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

- Είναι αποσπασματική η πολιτική στην αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος του αλφαβητισμού, τόσο σε σχέση με την πρόληψη όσο και τη θεραπεία. Το φαινόμενο του αναλφαβητισμού αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από ολοκληρωμένη πολιτική, της οποίας άξονες είναι η πρόληψη και η θεραπεία αλλά και ένταξη σε αυτή ολόκληρου του μαθητικού πληθυσμού από τα πρώτα χρόνια των εγκύκλιων σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα