Απάντηση στον Γ. Ελεγκτή

Posted in Ανακοινώσεις

Το κουδούνι λήξης του διδασκαλικού έργου δεν κτυπά ποτέ
Δώρα Κατσελλή Ζαχαρία
Εκπαιδευτικός, Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανάμεσα σε άλλα εμπεριέχει αναφορές για τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών συνδέοντάς τες με τον εξορθολογισμό των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε περιόδους κρίσης. Το ίδιο το ΥΠΠ που καλείται από τον Γ. Ελεγκτή να απαντήσει πρέπει να καταστήσει σαφές ότι αφενός η σωστή αξιοποίηση των δημόσιων δαπανών πρέπει να γίνεται στη βάση τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών αναγκών και αφετέρου ότι η λογική των οροφών περιορίζει την παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου. Ταυτόχρονα το ίδιο το ΥΠΠ οφείλει να υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις συνεχείς αλλαγές των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων την τελευταία πενταετία, στις καινοτομίες που προωθούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (Δείκτες Επιτυχίας & Επάρκειας, Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης), στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών που κρίνονται λειτουργικά αναλφάβητα, των παιδιών που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα την ελληνική και των παιδιών που εντάσσονται από την ειδική εκπαίδευση στη γενική τάξη χωρίς επιπλέον στήριξη ή απαλλαγή ωρών, που θα τεκμηριώνονταν, αλλά είναι ανύπαρκτες.

Διαβάστε περισσότερα