ΔΗ.ΚΙ.: Στελέχωση σχολείων

Posted in Ανακοινώσεις

Κρίνοντας τα δεδομένα της στελέχωσης των σχολείων κατά τη φετινή σχολική χρονιά σημειώνουμε τα πιο κάτω:

Έγκαιρη στελέχωση σχολείων:
Για ακόμη μια χρονιά η στελέχωση των σχολείων δεν έγινε έγκαιρα με τις συνέπειες να βαραίνουν τόσο τους συναδέλφους μέχρι τον Οκτώβρη ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα είναι και τι θα διδάσκουν όσο και τα ίδια τα παιδιά. Επείγουν οι αναγκαίες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που να επιτρέπουν την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, ώστε να μη χάνεται πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος.

Διαβάστε περισσότερα