ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Posted in Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τη Μουσική (1 θέση)

- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση (1 θέση)

- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τις Φυσικές Επιστήμες (1 θέση)

- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (3 θέσεις)

- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (6 θέσεις)

- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (7 θέσεις)

- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (9 θέσεις)

- Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)

- Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις).

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www . eey . gov . cy . Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 22 Απριλίου μέχρι 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση www .eey.gov .cy