Συνεχίζεται και επεκτείνεται ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου

Posted in Ανακοινώσεις

Ο επιτυχημένος θεσμός του Ανοικτού Σχολείου εδραιώνεται όλο και περισσότερο αφού
έχει ως στόχο τη στήριξη της δια βίου μάθησης και αποτελεί ήδη μια επιτυχημένη σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τις τοπικές κοινωνίες. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε πρόσφατα τη σταδιακή επέκταση του θεσμού, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια και βάσει κριτηρίων που αφορούν στη γεωγραφική κατανομή του θεσμού και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των δημοτών.

Η λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου ξεκίνησε σε πιλοτική βάση το 2007, όταν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τους Δήμους, τις Σχολικές Εφορείες και τους οργανωμένους γονείς, προχώρησε σε οργανωμένη αξιοποίηση των σχολικών χώρων. Κατά την περσινή σχολική χρονιά 2014-2015, στα προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου, που έχουν τόσο επιμορφωτικό όσο και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, συμμετείχαν πέραν των 11.000 πολιτών, κάθε ηλικίας.

Έκτοτε, ο θεσμός αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και λειτουργεί επιτυχημένα, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του θεσμού που διενήργησε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία του Ανοικτού Σχολείου καταγράφονται τα ακόλουθα:

• Πλούσια θεματολογία προγραμμάτων, τα οποία κάθε Δήμος καθορίζει βάσει των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεων των δημοτών του.
• Χαμηλό κόστος συμμετοχής.
• Προσφορά προγραμμάτων σε πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες.
• Ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
• Ευκαιρίες για σωματική και πνευματική άσκηση.
• Δυνατότητα ανάδειξης και ενίσχυσης των ατομικών ταλέντων.
• Βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας, μέσω διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και ανάπτυξη του αθλητικού επιπέδου με την ενσωμάτωση αθλητικών δραστηριοτήτων στα προγράμματά του.
• Προβολή του έργου δημοτών, σωματείων και οργανώσεων και συνεισφορά στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ δημοτών, τόσο ομοεθνών, όσο και άλλων εθνικοτήτων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει τον θεσμό του Ανοιχτού Σχολείου, προσφέροντας το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης και χρήσης των σχολικών χώρων, αλλά και μέσω χορηγίας για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων τους. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016, το Ανοικτό Σχολείο λειτουργεί σε δέκα Δήμους, εκ των οποίων τέσσερις στην επαρχία Λευκωσίας (Λευκωσίας, Στροβόλου,

Λατσιών και Λακατάμειας), τέσσερις στην επαρχία Λεμεσού (Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Κάτω Πολεμιδιών και Μέσα Γειτονιάς), ένας στην επαρχία Λάρνακας (Λάρνακας) και ένας στην επαρχία Αμμοχώστου (Αγίας Νάπας).

Τονίζεται τέλος ότι η αύξηση του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων στα προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες επίτευξης του εθνικού στόχου που έχει θέσει η Κύπρος για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, από 6,9% το 2013, στο 12%, μέχρι το 2020.

Ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου αναμένεται να αγκαλιαστεί ακόμη περισσότερο από τις τοπικές κοινωνίες αφού η μέχρι σήμερα αποτελεσματική εφαρμογή του καθώς και η αυξημένη ζήτησή του το εγγυούνται.

Γιάννης Οικονομίδης
Λειτουργός Γραφείου Τύπου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού