ΠΟΕΔ: Καθεστώς Αορίστου Χρόνου και στην Εκπαίδευση

Posted in Ανακοινώσεις

Σχετικά με το θέμα της μετατροπής σε εργαζομένους Αορίστου Χρόνου όσων υπηρετούν υπό το καθεστώς του Εκτάκτου για περισσότερους από 30 μήνες στην Εκπαίδευση, η ΠΟΕΔ σημειώνει ότι έχει διαχειριστεί το όλο ζήτημα σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στα συλλογικά της σώματα, με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διερευνώντας ερωτήματα, προβληματισμούς και ο,τιδήποτε άλλο προέκυπτε μέσα από όσα διέπουν τις σχετικές, με αυτό, Νομοθεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο