ΠΟΕΔ: Απαράδεκτη η φορολόγηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης με Φ.Π.Α.

Posted in Ανακοινώσεις

Η ΠΟΕΔ επικαλούμενη τον Νόμο 95(I)/2000 που προβλέπει για την επιβολή και είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δεν θεωρεί ότι υφίσταται νομική υποχρέωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν, με το σύστημα της Αγοράς Υπηρεσιών, στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, για συμπλήρωση οποιασδήποτε δήλωσης εγγραφής τους στο Μητρώο ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών τους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο