Ανατροφοδότηση για την εφαρμογή των δεικτών επιτυχίας και των δεικτών επάρκειας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά

Posted in Ανακοινώσεις

Η Π.Ο.Ε.Δ. προτρέπει τους συναδέλφους να μην συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό εργαλείο ανατροφοδότησης που έχει ετοιμασθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΣΕΑΠ), όπως ζητείται με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του ΥΠΠ, ημερ. 8 Ιανουαρίου 2016 (Αρ. Φακ: Π.Ι.7.7.09.160),  γιατί θεωρεί πως πρέπει να απαλειφθούν από αυτό συγκεκριμένα ερωτήματα με τα οποία διαφωνεί. Η ΠΟΕΔ έχει ήδη απευθυνθεί προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις ενστάσεις της και μετά τη διαβούλευση που θα γίνει θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.