Τα δεδομένα στελέχωσης κόντρα στον στόχο της Mεταρρύθμισης

Posted in Ανακοινώσεις

Κρίνοντας τα δεδομένα της στελέχωσης των σχολείων κατά τη φετινή χρονιά σημειώνουμε τα πιο κάτω:

Έγκαιρη στελέχωση σχολείων: Επείγουν οι αναγκαίες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που να επιτρέπουν την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, ώστε να μη χάνεται πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος.

Αποσπάσεις: Μέρος του πιο πάνω προβλήματος αποτελεί και η μη έγκαιρη ανακοίνωση των αποσπάσεων, που για μια ακόμη φορά παρατηρούμε πως δεν έχουν γίνει απόλυτα στη βάση των κριτηρίων που είχαν ανακοινωθεί αλλά κυρίως δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο