Πιλοτική Εφαρμογή Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Posted in Ανακοινώσεις

Ως ΔΗΚΙ ακολουθούμε τον δρόμο της κατάθεσης συγκεκριμένων θέσεων για τα σχέδια που προτείνονται από το ΥΠΠ και άπτονται εκπαιδευτικών θεμάτων που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό έργο, παρά της στείρας αρνητικής στάσης, που τηρούν μερικές κινήσεις, οι οποίες μετά τον Γενάρη του 2015 (αρχική τοποθέτηση ΠΟΕΔ) δεν έχουν τοποθετηθεί σε επίπεδο ΔΣ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Στη βάση προηγούμενων τοποθετήσεών μας για το προτεινόμενο Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης σημειώνουμε ξανά τα ακόλουθα:

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο