Άμεση θεσμοθέτηση συμφωνιών και έγκαιρη στελέχωση στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Posted in Ανακοινώσεις

Το ίδιο το ΥΠΠ  και το Υπ. Οικονομικών και η Κυβέρνηση  οφείλουν στη βάση των διακηρύξεών τους για μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν στην άμεση θεσμοθέτηση αναγκαίων άτυπων συμφωνιών, αναθεώρηση ή υλοποίηση θεσμών που έχουν ήδη συμφωνηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί, για ποιοτικότερη εκπαίδευση και ορθότερη στελέχωση των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.