Η θέση της ΔΗ.ΚΙ. για πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Posted in Ανακοινώσεις

Μετά τη συνάντηση με το Π.Ι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ανοικτά ζητήματα, τα οποία όμως θα επιδιώξουμε να συνδιαμορφώσουμε (Βλέπε: «Θέσεις ΔΗΚΙ», ΔΣ ΠΟΕΔ 4.9.2015).   Δεδομένου ότι η πιλοτική εφαρμογή δεν είναι εκτεταμένη  και ότι  η ΠΟΕΔ θα συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης για συνδιαμόρφωση του Σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης, τασσόμαστε υπέρ της πιλοτικής εφαρμογής. 


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο