Οι θέσεις της ΔΗ.ΚΙ.για τις προτάσεις της Κυβέρνησης και το νομοσχέδιο για το Κρατικό Μισθολόγιο 2015

Posted in Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Πρόταση και το Νομοσχέδιο που αφορούν στο κρατικό μισθολόγιο αποδομείται ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, αφού η καταβολή του μισθού συνδέεται με τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ, που ανάλογα θα επιτρέπει την καταβολή των προσαυξήσεων, των γενικών αυξήσεων και της ΑΤΑ. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του ΑΕΠ οι απολαβές δε θα μειώνονται αλλά δε θα παραχωρείται ΑΤΑ, προσαύξηση ή γενική αύξηση.