Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Δ. 16.7.2015

Posted in Ανακοινώσεις

Στο σημερινό Δ.Σ.  της Π.Ο.Ε.Δ.   16.7.2015   η ΔΗ.ΚΙ. κατέθεσε ή και ψήφισε προτάσεις που αφορούσαν στην υλοποίηση των πιο κάτω και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από την ΠΟΕΔ:

Στο σημερινό Δ.Σ.  της Π.Ο.Ε.Δ.   16.7.2015   η ΔΗ.ΚΙ. κατέθεσε ή και ψήφισε προτάσεις που αφορούσαν στην υλοποίηση των πιο κάτω και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από την ΠΟΕΔ: