Κατάθεση νομοσχεδίου για το Ν.Σ.Δ.Ε. στη Βουλή Τοποθέτηση ΔΗ.ΚΙ.

Posted in Ανακοινώσεις

Η τοποθέτηση του σημερινού Δ.Σ. της ΠΟΕΔ πρέπει να βασιστεί στα δεδομένα όπως έχουν διαγραφεί σε επίπεδο διαλόγου με το ΥΠΠ και σε επίπεδο Βουλής, αφού η κατάθεση νομοσχεδίου στο Σώμα αυτό είναι πλέον γεγονός. Συνεπώς πέρα από τα πιθανά μέτρα αντίδρασης που καλούμαστε να αποφασίσουμε σε περίπτωση υιοθέτησης του προτεινόμενου νομοσχεδίου από τη Βουλή, οφείλουμε με σαφήνεια να ξεκαθαρίσουμε τα παραπέρα βήματά μας.