Οι Θέσεις μας για την Πρόταση του ΥΠΠ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Posted in Ανακοινώσεις

Στη βάση εισηγήσεων της Επιστημονική Επιτροπής, της Τελικής Πρότασης για Αναδόμηση/ Αναδιαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος και των διακηρυγμένων θέσεων της ΔΗ.ΚΙ. από το 2009 καταθέτουμε τα πιο κάτω:

Πιστεύουμε ότι η νέα πρόταση (ΝΩΠ) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και δηλώνουμε έτοιμοι, μέσα από ένα ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε τις τελικές προτάσεις, που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των ΝΩΠ από την νέα σχολική χρονιά, αφού ταυτόχρονα ξεκαθαρίσουν και οδηγηθούν προς επίλυση τα πιο κάτω: