Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΙ.

Posted in Ανακοινώσεις

Το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης απαντά στην ανάγκη υιοθέτησης ενιαίας πολιτικής για στοχευμένη επαγγελματική μάθηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Σημειώνονται σημεία σύγκλισης αλλά και απόκλισης:

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο