Παγκόσμιο Μήνυμα: «Ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς, η κοινωνία κτίζεται σε γερές βάσεις»

Posted in Ανακοινώσεις

5 Οκτωβρίου 2015
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2015
 
Παγκόσμιο Μήνυμα: «Ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς, η κοινωνία κτίζεται σε γερές βάσεις»
 
Τη φετινή χρονιά, για την Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού, τα μέλη της Εκπαιδευτικής Διεθνούς κινητοποιούνται σε όλο τον κόσμο για να υπογραμμίσουν τη σημασία της ενίσχυσης του Εκπαιδευτικού στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και το κτίσιμο μιας κοινωνίας για όλους σε γερά θεμέλια.
 
Τον Σεπτέμβρη του 2015 τα Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν την νέα ατζέντα για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Εκπαιδευτικής Διεθνούς και των Οργανώσεων μελών της των τελευταίων δυόμισι χρόνων, οι πρόνοιες για παροχή ενταξιακής και ποιοτικά ισότιμης εκπαίδευσης για όλους καθώς και για διά τη βίου μάθηση όλων των πολιτών έχουν συμπεριληφθεί στους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, οι οποίοι και θα οδηγούν την παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα 15 χρόνια. 
 
Επί πλέον, η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα, στη συνάντησή της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, στο Incheon της Νότιας Κορέας, τον περασμένο Μάη, συμφώνησε πως οι εκπαιδευτικοί που ενισχύονται από την Πολιτεία, οι προσοντούχοι και καλά καταρτισμένοι, που τυγχάνουν υποστήριξης και έχουν κίνητρα στην εργασία τους, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη μέσα από την προσφορά υψηλού επιπέδου ποιοτικής εκπαίδευσης. Αυτή η δέσμευση πρέπει να αντανακλάται μέσα από τη νομοθεσία των κρατών-μελών και να μεταφράζεται σε δράση τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 
Μέσα από τους εορτασμούς της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας του Εκπαιδευτικού, οι Εκπαιδευτικοί μέλη της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Κοινότητας στοχεύουμε να τονίσουμε τη σημασία της ενίσχυσης των Εκπαιδευτικών, έτσι που αυτοί να μπορούν να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση και να συμβάλλουν ενεργά και δημιουργικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, την επαρκή χρηματοδότηση της εργασίας τους, ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, εμπιστοσύνη, επαγγελματική αυτονομία, ακαδημαϊκή ελευθερία, υψηλής ποιότητας αρχική κατάρτιση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εργαστούν μέσα σε ανασφαλείς και δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, όταν πιέζονται σε καθεστώς αυστηρής τυποποίησης, όταν δεν έχουν την ελευθερία να ασκήσουν το επάγγελμά τους όπως αυτοί γνωρίζουν καλά και όταν η κοινωνία μειώνει το κύρος τους, τότε η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει απλώς μια σημαντική πρόκληση χωρίς αποτέλεσμα.
 
Είναι καιρός οι Εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο να συνεργαστούν για την καταξίωση του επαγγέλματός τους και να καλέσουν τις κυβερνήσεις να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του Εκπαιδευτικού, ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί η συμβολή του στο κτίσιμο μιας γερά θεμελιωμένης κοινωνίας. Η φετινή Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού, που γιορτάζεται λίγες μόνο μέρες μετά από την υιοθέτηση του Πλαισίου για την Αειφόρο και Βιώσιμη Ανάπτυξη, είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία για να κληθούν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να εντάξουν στην πολιτική τους τους νέους αυτούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους, επενδύοντας στο ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό. 
 
Εμείς, οι Κύπριοι Εκπαιδευτικοί, δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για την προστασία και τη διασφάλιση της δωρεάν, ποιοτικής, ισότιμης, δημοκρατικής και επιστημονικού χαρακτήρα δημόσιας εκπαίδευσης για όλους, με σεβασμό στην ισονομία και στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Υπογραμμίζουμε την απαρέγκλιτη θέση μας πως η Εκπαίδευση δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν και δεν μπορεί να παρέχεται έναντι κέρδους. Έντονη είναι η πεποίθησή μας πως ο προϋπολογισμός για την Παιδεία πρέπει να αυξηθεί και όλα τα μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν με πρόφαση της εξυγίανση των Δημόσιων Οικονομικών πρέπει να αποσυρθούν, καθώς, όπως δηλώνεται από κοινωνικούς φορείς  και πολιτικούς φορείς, η έξοδος από την οικονομική ύφεση θα επιτευχθεί μέσα από την Παιδεία. Η κοινωνική θέση και το κύρος των εκπαιδευτικών πρέπει να αναβαθμιστούν και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες. Το εκπαιδευτικό έργο πρέπει να τύχει της δέουσας εκτίμησης, αναγνώρισης και σεβασμού από την κοινωνία και τις αρχές. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της ειρήνης για την ευημερία των κοινοτήτων μας, την επιθυμία μας για απελευθέρωση από την κατοχή και επανένωση του νησιού μας και την προσήλωσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους πολίτες. Ρόλος μας είναι η καλλιέργεια των αξιών του σεβασμού και της ενσυναίσθησης. Ως εκπαιδευτικοί προσδοκούμε σε ένα ειρηνικό και ελεύθερο μέλλον και θα εργαστούμε για την επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητας στον τόπο μας.
 
Έτσι, πρόσθετα με το Παγκόσμιο Μήνυμα της UNESCO και της Διεθνούς Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών, εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε και το δικό μας μήνυμα: 
«Ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς, κτίζουμε μια κοινωνία με προοπτική την ειρήνη, την σταθερότητα και την πρόοδο του τόπου μας»
 
Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, Μέλη της Διεθνούς των Εκπαιδευτικών
 
ΠΟΕΔ                 KTOEÖS          ΟΛΤΕΚ         KTÖS          DAÜSEN