Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Posted in Ανακοινώσεις

Η ψήφιση σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, αποτελεί πια γεγονός για την ανώτερη και ανώτατη Εκπαίδευση στο τόπο μας. Η σημαντικότατη αυτή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου.

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τα πολιτικά κόμματα για την υπεύθυνη στάση που επέδειξαν για ένα θέμα που αποτελούσε προτεραιότητα, καθώς η λειτουργία του Φορέα θα συμβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές, αλλά και στην προσπάθεια που γίνεται από την κυπριακή πολιτεία για ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης. Με την απόφαση αυτή, η Βουλή έθεσε αίσιο τέλος στις συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει από το 2007, επί Υπουργείας Άκη Κλεάνθους, σχετικά με τη δημιουργία του Φορέα και που εντατικοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες με την ανάληψη πρωτοβουλίας και τη συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Ο Φορέας, αφενός μεν θα διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο και, αφετέρου, θα εντοπίζει αδυναμίες και μειονεκτήματα των κυπριακών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, θα τους δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίζουν συνεχώς την ποιότητά τους. Συγκεκριμένα, με την ίδρυση του Φορέα θα διενεργείται περιοδική αξιολόγηση και πιστοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων και σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των προγραμμάτων σπουδών τους. Οι κατάλογοι των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και των προγραμμάτων που μπορούν να προσφέρουν θα δημοσιοποιούνται. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου να προσφέρουν τίτλους σπουδών στο εξωτερικό μέσω της διασυνοριακής εκπαίδευσης.

Ο Νόμος για την ίδρυση και τη λειτουργία του Φορέα είναι συμβατός με τις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών (European Standards and Guidelines – E.S.G.), που αποτελούν την πλέον βασική προϋπόθεση για ένταξη του κυπριακού Φορέα τόσο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας (European Network of Quality Assurance – E.N.Q.A.), όσο και στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (European Quality Assurance Register – E.Q.A.R.).

Είναι τέλος για αυτό που η απόφαση αυτή κρίνεται ως πολύ κομβικής σημασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου μας και συμβάλλει στην ευρύτερη ενίσχυσή μας ως χώρας, σε περιφερειακό επίπεδο.

Γιάννης Α. Οικονομίδης