Δικαιωμένη και πάλι η ΔΗ.ΚΙ. για τις θέσεις της χαιρετίζει την απόφαση του ΥΠΠ για τα ΝΩΠ

Posted in Ανακοινώσεις

Η ΔΗ.ΚΙ. Δασκάλων- Νηπιαγωγών, για άλλη μια φορά νιώθει πλήρως δικαιωμένη για τις θέσεις και τις απόψεις που εξέφραζε όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το θέμα των Νέων Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων.

Δυστυχώς, μόνοι τότε από το 2009, διαφωνήσαμε με όλες τις άλλες Κινήσεις και απορρίψαμε το ΝΩΠ. ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ οι άλλες Κινήσεις δεν έβλεπαν όλα αυτά που με κραυγαλέο τρόπο διαπιστώνουν τώρα οι Επιστημονικές Επιτροπές αλλά και όλα αυτά τα χρόνια το σύνολο των εκπαιδευτικών;;; Την απάντηση ας τη δώσουν οι ίδιοι που ακόμη και τώρα, προσκολλημένοι στις ιδεολογικές, κινησιακές και προσωπικές τους αγκυλώσεις, αρνήθηκαν να στηρίξουν, έστω και τις περιορισμένες, αλλά σημαντικές αλλαγές στο ΝΩΠ.

Χαιρετίσαμε από την πρώτη στιγμή τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής και τα Γενικά Συμπεράσματα – Πορίσματα της Έκθεσης, που ανάμεσα στα πολλά άλλα επισημαίνονται και τα ακόλουθα: «οι αλλαγές στα Ωρολόγια προγράμματα είναι ατεκμηρίωτες παιδαγωγικά…, τα βασικά προβλήματα των προηγούμενων αναλυτικών προγραμμάτων δεν έχουν αντιμετωπιστεί: π.χ. η υπερβολική ύλη, το βαρυφορτωμένο περιεχόμενο σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα…, η έμφαση σε γενικούς και αόριστους στόχους και η διάσταση μεταξύ του γενικού θεωρητικού πλαισίου του Προοιμίου και της εφαρμογής στα ΝΑΠ και στην πράξη της διδασκαλίας…, το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν ΑΠ, χωρίς προηγουμένως να καθοριστούν οι ώρες διδασκαλίας τους είναι επιστημονικό και διαδικαστικό πρόβλημα…, καμιά επιστημονική τεκμηρίωση δεν έγινε για τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα ως προς την μείωση ωρών διδασκαλίας Μαθηματικών και Ελληνικών…, ώρες Εμπέδωσης…, δεν έχει ληφθεί καμιά πρόνοια για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου στα σχολεία, όπου χάνεται ουσιαστικά δυσανάλογος χρόνος για διάφορες εκδηλώσεις…», κ.τ.λ..

Στηρίξαμε τις νέες αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (αύξηση των ωρών διδασκαλίας Μαθηματικών, Ελληνικών και Αγγλικών) και παράλληλα, επισημαίνουμε/ εισηγούμαστε όπως ταυτόχρονα ξεκαθαρίσουν και οδηγηθούν προς επίλυση και τα ακόλουθα:

 Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ΝΑΠ, με σκοπό βεβαίως όχι την απόσυρση τους αλλά τη βελτίωσή τους, ώστε να στηρίζουν πραγματικά το διδακτικό έργο και τον εκπαιδευτικό.
Η μείωση της ύλης πρέπει να διασφαλιστεί σε συνδυασμό με τη βελτίωση των ΝΑΠ, όπως και η διαμόρφωση των διδακτικών εγχειριδίων
Υλοποίηση της πολιτική υποδοχής των αλλόγλωσσων (αξιολόγηση και εντοπισμό ιδιαίτερων αναγκών κάθε μαθητή, τμήματα υποδοχής, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διαμόρφωση/παραγωγή κατάλληλου υλικού, πιστοποίησης ελληνομάθειας των αλλοδαπών, κτλ.), χωρίς να διαφοροποιείται το εργασιακό καθεστώς των δασκάλων.
 Υλοποίηση της συμφωνίας για το θεσμό του Υπευθύνου Τμήματος στην Δημοτική και η επέκτασή της στην Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, γιατί δρα καταλυτικά ως προς την αποτελεσματικότερη άσκηση του παιδευτικού και κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού.
Επαναφορά των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας.
 Η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής και στήριξης (αύξηση συμβουλευτικού έργου, θεσμοθέτηση του χρόνου για συντονιστικό χρόνο Η.Υ.) για ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με τρόπο που να έχει προσθετική αξία στη διδασκαλία και να δικαιολογεί ή να ελέγχει τα κονδύλια που δαπανούνται για αγορά και συντήρηση σχετικού εξοπλισμού για κάθε σχολική μονάδα.

Πέραν των πιο πάνω, ως ΔΗΚΙ καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα θέματα του Ωρολογίου Προγράμματος και που αποτέλεσαν την βάση των όσων έχει αποφασίσει το ΥΠΠ να εφαρμόσει (βλ. «Οι Θέσεις μας για την Πρόταση του ΥΠΠ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα», 17/5/2015, www.diki.org )

Η ΔΗ.ΚΙ. συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή, αλλά και κάθε άλλη προσπάθεια του Υπουργείου για υλοποίηση μιας πραγματικής και ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.