Όχι στη θυματοποίηση των συναδέλφων!!!

Posted in Ανακοινώσεις

H Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων & Νηπιαγωγών επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά την έντονη θέση της ότι το Υπουργείο Παιδείας&Πολιτισμού οφείλει να εξαιρέσει τους επισυμβάσει εκπαιδευτικούς και αντικαταστάτες από το όποιο Νέο Σχέδιο Διορισμών. Αυτή η θέση μας δε στηρίζεται στα όποια ευρωπαϊκά δεδομένα του Δικτύου Ευρυδίκης που ποικίλουν, αφού πολλά από αυτά αφορούν εκπαιδευτικά συστήματα με αυτόνομες σχολικές μονάδες και άλλα τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά στα κυπριακά δεδομένα, που είναι ξεκάθαρα και τα οποία η ίδια Κυπριακή Πολιτεία δημιούργησε για σειρά ετών και συνεπώς πρέπει να τα διορθώσει χωρίς θύματα:

-Στη Δημοτική/ Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση 800 περίπου συμβασιούχοι-αντικαταστάτες, υπηρετούν την εκπαίδευση εδώ και μερικά χρόνια καλύπτοντας μόνιμες εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τους συναδέλφους αυτούς δεν ισχύουν τα επιχειρήματα του ΥΠΠ για γήρανση των υποψηφίων και αποχή από τη διδασκαλία. Αντίθετα γι΄ αυτούς το Κράτος έχει δαπανήσει για επιμόρφωση και μεντορική στήριξη. Η προϋπηρεσία τους παραμερίζεται και το πτυχίο τους αμφισβητείται. Δικαιολογημένα λοιπόν οι συνάδελφοι αντικαταστάτες οργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά τη συζήτηση του θέματος, τις οποίες και στηρίζουμε.
-Δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε ένα σύστημα, που αναγάγει την εξέταση και την κατοχή πολλαπλών πτυχίων ως τα κυρίαρχα κριτήρια αξιοσύνης, ικανότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού. Πέραν από αυτούς που θα μονιμοποιηθούν, στα πλαίσια του προτεινόμενου σχεδίου, εκπαιδευτικοί με τα ίδια ακριβώς προσόντα και έτη υπηρεσίας, θα ριχθούν σ΄ έναν αγώνα εξετάσεων και απόκτησης και άλλων πτυχίων, εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα. Τα ίδια δηλαδή συμφέροντα που εξυπηρετήθηκαν με τη μη ελεγχόμενη, ως προς την ποιότητα και την απρογραμμάτιστη εισδοχή φοιτητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα οποία οδήγησαν στη διόγκωση του υφιστάμενου καταλόγου. Ο προγραμματισμός αναγκών διδακτικού προσωπικού σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, που σημειώνεται ως ιδανικό (European Commission: Eurydice (2013). Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. Luxembourg: Office of the European Union) δε χρειάζονται έρευνες για να το πιστοποιήσουν, αλλά στοιχειώδεις γνώσεις διοίκησης και προγραμματισμού.

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού να λάβει υπόψην:

-Τα αριθμητικά δεδομένα των συμβασιούχων – αντικαταστατών και τα χαρακτηριστικά τους για κάθε βαθμίδα
-Τα αριθμητικά δεδομένα αφυπηρετήσεων και διορισμών τα επόμενα χρόνια
-Το κόστος εφαρμογής του νέου σχεδίου έναντι της απόδοσής του και να υιοθετήσει ένα θεσμοθετημένο και εις βάθος διάλογο χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.

Ως ΔΗ.ΚΙ. υπογραμμίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδαίας&Πολιτισμού θα έπρεπε αντί αυτού του θέματος, να προτάξει την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας με κυρίαρχο αυτό της παραβατικότητας και της διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς, που πλήττουν το εκπαιδευτικό έργο και το δημόσιο σχολείο με αποτελεσματική στελέχωση των δομών του Υπουργείου και του Κράτους, την απαραίτητη αλλαγή νομοθεσίας και κανονισμών αλλά και στήριξη του εκπαιδευτικού εντός της σχολικής μονάδας.

Τέλος ως ΔΗ.ΚΙ. δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε θετικά στην επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα και θα συμβάλουν στην πραγματική βελτίωσή του, μέσα από ένα θεσμικά σωστό και δομημένο διάλογο.