Οι θέσεις της ΔΗ.ΚΙ. για τις προτάσεις του ΥΠΠ

Posted in Ανακοινώσεις

H Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων & Νηπιαγωγών έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρήζει αλλαγών που θα έχουν θετικές συνέπειες στο εκπαιδευτικό έργο και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Την ίδια όμως ώρα σημειώνει ότι οι διαδικασίες διαλόγου κρίνουν την ουσία των όσων συζητούνται και το μέλλον της Παιδείας. Η ανορθόδοξη διαδικασία διαλόγου που προωθείται, αποδεικνύεται με τη σύγκληση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης να προηγείται της όποιας ουσιαστικής συζήτησης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, όπως και με τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που προνοούν τρεις συναντήσεις για το σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης, τα ΝΩΠ και το Νέο Σχέδιο Διορισμών αντίστοιχα.

Η νέα πρόταση για τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς την αύξηση των ωρών των Ελληνικών και των Μαθηματικών, που αποτελούσε αίτημά μας από το 2009. Δηλώνουμε έτοιμοι, μέσα από ένα ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο να υπερπηδήσουμε κάποιες προβληματικές εισηγήσεις της πρότασης(π.χ. ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Επιστήμη κ.ά.) συνδιαμορφώνοντας έτσι τις τελικές προτάσεις, που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των ΝΩΠ από την νέα σχολική χρονιά.

Παράλληλα ζητούμε για πολλοστή φορά τη βελτίωση των ΝΑΠ και τη μείωση της ύλης, εκεί και όπου χρειάζεται, την αποτελεσματική διαχείριση των αναλφάβητων μαθητών και της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και την υλοποίηση των εισηγήσεων που υπάρχουν στην πρόταση για την πολιτική υποδοχής των αλλογλώσσων. Από τις διακηρύξεις πρέπει επιτέλους να περάσουμε σε πράξεις!

Το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης απαντά στην ανάγκη υιοθέτησης ενιαίας πολιτικής για στοχευμένη επαγγελματική μάθηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο επιδίωξή μας είναι η πραγματική στήριξη του εκπαιδευτικού, η αποφυγή γραφειοκρατικών απαιτήσεων μέσα από την άμετρη διαχείριση του πορτφόλιο και η αποσύνδεση της επαγγελματικής μάθησης από την τελική αξιολόγηση, ώστε να υπηρετούνται με επιτυχία οι διαμορφωτικοί στόχοι και να δημιουργηθεί σταδιακά στα σχολεία μας μια κουλτούρα διαμορφωτικής αυτοαξιολόγησης, επαγγελματικής βελτίωσης και μάθησης.

Το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση παραμένει στη λογική των εξετάσεων και της συλλογής πτυχίων χωρίς να δίνει τα εχέγγυα για εξαίρεση των ήδη υπηρετούντων (συμβασιούχων και αντικαταστατών) στην εκπαίδευση, που παραμένει πάγια μας θέση. Επιπλέον η πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο αυτό για σειρά μονιμοποιήσεων και δημιουργία νέων οργανικών θέσεων είναι ασαφής. Ως εκ τούτου, η πρόταση για το νέο σύστημα διορισμού στη εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ως έχει.

Με βάση τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτή η σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα των θεμάτων, που μόνο μέσα από σωστές διαδικασίες διαλόγου μπορούμε να οδηγηθούμε στην υιοθέτηση αλλαγών, για το καλό της Δημόσιας Παιδείας και των παιδιών μας.