Η ΠΟΕΔ ζητεί σωστή στελέχωση για την επόμενη σχολική χρονιά

Posted in Ανακοινώσεις

Η ΠΟΕΔ θέτει έγκαιρα και γραπτώς τα θέματα στελέχωσης προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για την επόμενη σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα σε επιστολή της αναφέρει:

«Έντιμε κύριε,

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015 αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή στην οποία καταγράφουμε σειρά ζητημάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας και στα οποία επιθυμούμε να σημειώσουμε κάποια πράγματα ή να ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινίσεις και εξηγήσεις.
Η σωστή και έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων σχετίζεται άμεσα τόσο με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους όσο και με την αποτελεσματικότητα της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης.

Καταγράφουμε, λοιπόν, τα ακόλουθα:
1. Ως ΠΟΕΔ θέλουμε να ξεκαθαρίσουν οι βασικές αρχές και παράμετροι με τις οποίες θα εργαστεί το ΥΠΠ για τις οποίες εμείς θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι και να έχουμε λόγο και ρόλο. Στόχος μας η διασφάλιση της ομοιομορφίας και της διαφάνειας.
2. Οι εγγραφές των παιδιών στα σχολεία και ο καταμερισμός τους σε τμήματα θα γίνει βάσει των κανονισμών που ισχύουν με ξεκάθαρα κριτήρια και διαφάνεια. Για οποιεσδήποτε αιτιολογημένες παρεκκλίσεις θα πρέπει η Οργάνωση να ενημερώνεται και να εκφράζει τις απόψεις της.
3. Αδιαπραγμάτευτη αξίωσή μας είναι να καλυφθούν σωστά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όλες οι ανάγκες των σχολικών μονάδων διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.
4. Ο σωστός και ακριβής υπολογισμός του διδακτικού χρόνου των μόνιμων εκπαιδευτικών αποτελεί, για τους σκοπούς των αναγκών στελέχωσης, καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία σωστής στελέχωσης, κάτι για το οποίο θα θέλαμε να είμαστε εκ των προτέρων ενήμεροι και να συζητήσουμε σε βάθος το όλο ζήτημα γιατί επιβάλλεται ο σωστός και ακριβής υπολογισμός ώστε να μην υπάρξουν, συνεπακόλουθα, προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
5. Ταυτόχρονα ως προς τις παραμέτρους που καθορίζουν τη στελέχωση επισημαίνουμε κατά βαθμίδα και τα ακόλουθα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
• Στήριξη τεταρτοετών φοιτητών
• Ενισχυτική διδασκαλία σε Αλλόγλωσσα
• Θηλασμοί
• Χρόνος διδασκαλίας παιδιών κατόπιν εισηγήσεων των ΕΕΕΑΕ
• Σχολεία ΖΕΠ
• Χρόνος Υπεύθυνου Τμήματος και επέκταση του σε όλες τις τάξεις
• Αποσπάσεις
• Παραχωρήσεις Υπηρεσιών
• Ετήσιες άδειες
• Ριζοκάρπασο
• Πρόσθετες ανάγκες για Αλλόγλωσσα
• Πρόσθετες ανάγκες λόγω νέων εγκρίσεων από ΕΕΕΑΕ
• Παραβατικότητα
• Ενισχυτική Διδασκαλία
• Διδακτικός χρόνος διευθυντών σε πολύ μεγάλα σχολεία
• Εκπαιδευτικοί με προβλήματα υγείας*
• Συνδικαλιστικός χρόνος *
• Χρόνος ΤΠΕ*.

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

• Στήριξη τεταρτοετών φοιτητών
• Χρόνος διδασκαλίας παιδιών κατόπιν εισηγήσεων των ΕΕΕΑΕ
• Θηλασμοί
• Διδακτικός χρόνος σε Νηπιαγωγούς για να εκτελούν αυξημένα διοικητικά καθήκοντα (καθήκοντα ΒΔ, Δ, κοινοτικά τμήματα, κ.ά.)
• Ριζοκάρπασο
• Αποσπάσεις
• Ειδικοί Σύμβουλοι
• Παραχώρηση Υπηρεσιών

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

• Διαφάνεια και ξεκάθαρα κριτήρια ως προς την κατανομή των διαφόρων ειδικοτήτων στα Ειδικά σχολεία :
 Δάσκαλοι Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργιών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών
 Λογοθεραπευτές
 Δάσκαλοι Κωφών
 Δάσκαλοι Τυφλών
 Ακουολόγοι
 Ειδικοί Γυμναστές
 Φυσιοθεραπευτές
 Ψυχολόγοι
 Μουσικοθεραπευτές
 Εργοθεραπευτές
• Μείωση διδακτικού χρόνου για μετακινούμενους Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
• Θηλασμοί
• Αποσπάσεις
• Ειδικοί Σύμβουλοι
• Παραχώρηση Υπηρεσιών
• Συνδετικοί Λειτουργοί
• Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Λογοθεραπείας

6. Για το πρόγραμμα της ΑΝΑΔ που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρσι στα Δημοτικά Σχολεία θέλουμε να συζητήσουμε διεξοδικά όλες τις παραμέτρους σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί και στη νέα σχολική χρονιά. Θέση αρχής της ΠΟΕΔ είναι οι μετέχοντες στο Πρόγραμμα να μην αναλαμβάνουν διδακτικό ή άλλο έργο που να υποκαθιστά το έργο των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη.

7. Ξεχωριστή αναφορά θα θέλαμε να κάμουμε, περαιτέρω, στο θέμα της εξασφάλισης του χρόνου που απαιτείται για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για το οποίο το Υπουργείο Παιδείας, από χρόνια, είχε συμφωνήσει με την ανάγκη εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος / διαδικασίας, καλώντας μάλιστα, με εγκύκλιό του τους συναδέλφους που χρειάζονταν ανάλογη διευκόλυνση να υποβάλουν σχετική αίτηση προς τη ΔΔΕ, ώστε να προωθηθεί στον Υπουργό και να τύχει ανάλογης αντιμετώπισης. Η ρύθμιση αυτή αποδείχτηκε χρήσιμη και επωφελής τόσο για τα σχολεία όσο και για τους επηρεαζόμενους συναδέλφους, οι οποίοι και μπορούσαν, έτσι, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στο βαθμό που οι λόγοι υγείας που αντιμετώπιζαν τους το επέτρεπαν, χωρίς να χρειάζεται να κάμνουν χρήση της άδειας ασθενείας που δικαιούνται.

Η διαδικασία αυτή δεν νοείται να εξετάζεται στα πλαίσια του ψυχρού υπολογισμού των αναγκών αλλ’ αποτελεί αρμοδιότητα που ανέκαθεν αναγνωριζόταν στον Υπουργό η οποία λειτούργησε πάντοτε με τρόπο που εξυπηρέτησε πραγματικά το λόγο για τον οποίο αυτή τέθηκε σ’ εφαρμογή. Αναμένουμε ότι αυτή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, για το καλό τόσο των σχολείων μας όσο και των επηρεαζόμενων συναδέλφων, ιδιαίτερα αφού αυτή συνάδει με τη γενικότερη πολιτική σ’ ό,τι αφορά τη μεταχείριση και τις διευκολύνσεις εργοδότησης/απασχόλησης που πρέπει να παρέχονται σε άτομα με αναπηρία.

Αναμένουμε σύντομα και, εν πάση περιπτώσει, όχι αργότερα από τις 10 Μαρτίου, 2015, να έχουμε αναλυτικότερη ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Στελέχωση των σχολείων και τα οποία καταγράφουμε πιο πάνω, με την παράθεση συγκεκριμένων αριθμών ως προς τις πραγματικές ανάγκες.

Σημ.: Με αστερίσκο (*) σημειώνονται πολύ σημαντικά ζητήματα που, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε, έχουν αποσταλεί ή υπάρχει πρόθεση να αποσταλούν σχετικά σημειώματα για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών.»