Μετεξέλιξη των ΖΕΠ σε ΣΕΠ και η αντίδραση της ΠΟΕΔ

Posted in Ανακοινώσεις

Η ΠΟΕΔ στις 24 Φεβρουαρίου 2015 με επιστολή της στον Υπουργό Παιδείας&Πολιτισμού σχετικά με τη μετεξέλιξη των ΖΕΠ σε ΣΕΠ ζητά ενημέρωση και δηλώνει ότι αντιτίθεται στην πρόσληψη εκπαιδευτικών με το καθεστώς της Αγοράς Υπηρεσιών για τη στελέχωσή τους. Η επιστολή αναφέρει συγκεκριμένα ότι:

«Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), ως πρόγραμμα που εκφράζει την Ευρωπαϊκή πολιτική για στήριξη μαθητών από περιοχές με χαμηλούς κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες με όραμα τη θετική διάκριση και με στόχο να μειωθεί η σχολική διαρροή και να ενισχυθεί η εκπαιδευτική πράξη, αντιμετωπίστηκε και συνεχίζει ν’ αντιμετωπίζεται θετικά από την Οργάνωσή μας, αφού αυτό προσφέρει πόρους, παροχές ενίσχυσης και δυνατότητες σε μαθητές που δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική στήριξη από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Με τον τρόπο που οι ΖΕΠ λειτούργησαν, ως σήμερα, στον τόπο μας, αυτές έτυχαν της αποδοχής της ΠΟΕΔ η οποία και αποτελούσε πάντοτε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη για την προώθηση και εφαρμογή του Προγράμματος.

Η πληροφόρηση που είχαμε για την εξασφάλιση από Ευρωπαϊκά Ταμεία των κονδυλίων που απαιτούνται για τη συνέχιση και επέκταση της εφαρμογής του Προγράμματος μετά τη λήξη του προηγουμένου, χαιρετίστηκε από την Οργάνωσή μας ως επιτυχία του Υπουργείου Παιδείας, αναμένοντας πως θα εφαρμόζονταν, σχετικά, οι ίδιοι όροι που ίσχυσαν μέχρι σήμερα, τόσο στον τρόπο εργοδότησης του απαιτούμενου προσωπικού όσο και σ’ ό,τι αφορά τις παρεκκλίσεις που παραχωρούνταν, για σκοπούς εκπαιδευτικής στήριξης, στο διδακτικό χρόνο των Διευθυντών και στους αριθμούς μαθητών ανά τμήμα στα επηρεαζόμενα σχολεία, μέτρα τα οποία και θα είχαν, ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα τη συνέχιση και επαύξηση, ανάλογα, του αριθμού διορισμών νέων συναδέλφων.

Δυστυχώς, η θετική αυτή στάση της ΠΟΕΔ δεν μπορούσε παρά να διαφοροποιηθεί άρδην, από τη στιγμή που διευκρινίστηκε ότι οι πιο πάνω όροι και η παρεχόμενη εκπαιδευτική στήριξη των επηρεαζόμενων σχολείων αλλάζουν και ότι, περαιτέρω, η παραχώρηση χρόνου σ’ αυτά θα γίνει με το σύστημα της αγοράς υπηρεσιών, μέτρο για το οποίο η Οργάνωσή μας τοποθετήθηκε επανειλημμένα πως δεν είναι αποδεκτό κι έχει, μάλιστα, εκδηλώσει την πρόθεσή της ν’ αγωνιστεί γα την κατάργησή του. Οι αλλαγές αυτές προκαλούν την έντονη αντίδρασή μας, γι’ αυτό και διευκρινίζουμε πως εξετάζουμε, πια, με απόλυτη επιφύλαξη την εφαρμογή του Προγράμματος, θεωρώντας ότι η ζημιά που υφίσταται το δημόσιο σχολείο από την εφαρμογή του είναι μεγαλύτερη από την ωφέλεια που θα μπορούσε να έχει ένας αριθμός σχολείων μας, και/ή μαθητών μας, που θα εντάσσονταν στο Πρόγραμμα.

Δεν σας κρύβουμε ότι δεν έχουμε πεισθεί ότι οι όροι απασχόλησης προσωπικού μέσα από τέτοια Προγράμματα διαλαμβάνουν απαραίτητα την εφαρμογή του συστήματος της αγοράς υπηρεσιών, ενώ ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε και να διαπιστώσουμε, ταυτόχρονα, αν προσφέρεται οποιαδήποτε θεραπεία σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποτελεί προϋπόθεσή τους. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως δοθούν οδηγίες ώστε να μας κοινοποιηθούν, το ταχύτερο δυνατό, οι όροι εξασφάλισης των σχετικών κονδυλίων και οι όποιες άλλες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας για τους σκοπούς της εφαρμογής του Προγράμματος.

Καθιστούμε σαφές ότι η ΠΟΕΔ δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη συνέχιση της εφαρμογής του Προγράμματος με τους όρους που παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας. Ευελπιστούμε ότι, μέσα από τις λεπτομέρειες που ζητούμε, θα καταστεί δυνατό να εξευρεθεί διέξοδος ώστε αυτό να μπορεί να τύχει εφαρμογής με την παροχή πραγματικής και ουσιαστικής ενίσχυσης των σχολείων που θα περιληφθούν στην εκπαιδευτική προτεραιότητα, ενώ θα διασφαλιστεί ότι δεν θα στρέφεται ενάντια σ’ ό,τι ανέκαθεν αποτελούσε το βασικό στοιχείο συντήρησης και ανάπτυξης του δημόσιου σχολείου, την εργοδότηση των λειτουργών του μέσα από τρόπους που αποτελούσαν, πάντοτε, εχέγγυο για την επιλογή, την κατοχύρωση των όρων απασχόλησης και τη μονιμότητά τους.»