Δεν ανεχόμαστε καμιά διευθέτηση που πλήττει το Δημόσιο Σχολείο

Posted in Ανακοινώσεις

«Επένδυση στην Παιδεία!, Προστασία του Δημόσιου Σχολείου!» Συνθήματα που ακούγονται όχι μόνο από τις Εκπαιδευτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις αλλά και από επίσημα κυβερνητικά χείλη με κάθε ευκαιρία και που προφανώς δεν έχουν το ίδιο περιεχόμενο για όλους.

Από το 2012, ξεκινώντας από τη μετατροπή του καθεστώτος του μισθωτού των εργαζόμενων συναδέλφων στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, στο καθεστώς του αυτοεργοδοτούμενου με αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στους όρους εργοδότησής τους, αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σήμερα καταγράφουμε ενδεικτικά τον διορισμό εκπαιδευτικών βάσει οικονομικής οροφής και όχι πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, τη μείωση της παρεχόμενης διδασκαλίας ανά μαθητή στην Ειδική Εκπαίδευση, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των αλλόγλωσσων, το μηδενισμό των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας, την αφαίρεση των ωρών διακίνησης, τη μη υλοποίηση της συμφωνίας του Υπευθύνου Τμήματος, την «κατά δυνατότητα» εφαρμογή της συμφωνίας για τη διοίκηση των κοινοτικών τμημάτων των νηπιαγωγείων, όπως και αυτής για τους τοπικούς συντονιστές ΗΥ.

Κι ενώ γνωρίζουν οι πάντες ότι η καθημερινή σχολική πράξη κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων, κι ενώ αναμέναμε από την εργοδοτική πλευρά να στηρίξει τη σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό σε αυτή την καθημερινή σχολική πράξη κάτω από τις δύσκολες κοινωνικοικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με την αποστολή και πληρωμή αντικαταστατών βάσει ωρών διδασκαλίας και όχι για το σύνολο του εκπαιδευτικού τους έργου. Παρά την κάθετη διαφωνία της ΠΟΕΔ για τη διαχείριση του ΥΠΠ, είχαμε συστήσει στους αντικαταστάτες να παραμένουν στο χώρο εργασίας όλες τις ώρες χωρίς να πληρώνονται, ώστε να μην αναστατώνονται οι σχολικές μονάδες, ενώ παράλληλα γινόταν επίσημος και ανεπίσημος διάλογος της ΠΟΕΔ με το ΥΠΠ για το θέμα αυτό. Η εργοδοτική πλευρά φαίνεται να μην έχει εκτιμήσει την υπεύθυνη αυτή στάση της ΠΟΕΔ και έχει εκπλαγεί με την ανακοίνωση της στάσης εργασίας, ενώ είχε ενημερωθεί προ ημερών με γραπτή επιστολή για τις προθέσεις μας.

Δύο μήνες μετά την αδιέξοδη προσπάθεια για επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος ως προς την αποστολή αντικαταστατών στα σχολεία, ως ΔΗΚΙ και ως ΠΟΕΔ πιστεύουμε ότι το θέμα είναι εξαιρετικής σημασίας που άπτεται της σωστής λειτουργίας των σχολείων, της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, της ασφάλειας των μαθητών και των όρων εργασίας των αντικαταστατών, προχωρούμε αύριο στη δίωρη στάση εργασίας. Την ίδια στιγμή σημειώνουμε ότι η προσπάθειά μας να συμπεριληφθούν στην αυριανή στάση εργασίας και τα άλλα θέματα, όπως εξηγήθηκαν πιο πάνω, γιατί είναι εξίσου σημαντικά δε βρήκε ανταπόκριση από τις υπόλοιπες Κινήσεις της ΠΟΕΔ.

Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη της ΠΟΕΔ με τη μαζική συμμετοχή τους στην αυριανή στάση εργασίας και στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας να ενδυναμώσουν τη φωνή αντίδρασης στα όσα προωθούνται προειδοποιώντας ότι οι εκπαιδευτικοί δε θα ανεκτούν καμιά διευθέτηση που πλήττει την ποιότητα του Δημόσιου Σχολείου.