Παραλαβή και επιστροφή υλικού για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού

Posted in Ανακοινώσεις

Η παραλαβή και επιστροφή του υλικού για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού δεν αποτελεί ευθύνη των σχολείων.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση