Επιβάλλεται η άμεση θεσμοθέτηση συμφωνιών για σωστή στελέχωση και ποιοτική εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία

Posted in Ανακοινώσεις

Η απόφαση για κάλυψη του διοικητικού κενού σε δημοτικά και νηπιαγωγεία με την αποπαγοποίηση των προαγωγών χωρίς μισθολογική προσαύξηση με όλες τις συνέπειες που οι ίδιοι οι προαχθέντες συνάδελφοι επωμίζονται, ξηλώθηκε από τους κυβερνώντες με τις ανακοινώσεις περί φορολόγησης του εφάπαξ. Παράλληλα η καθυστέρηση στην όλη διαδικασία προαγωγών και στελέχωσης, ο οικονομίστικος υπολογισμός εκπαιδευτικών αναγκών και η ύπαρξη οροφής στον αριθμό των εκπαιδευτικών, που θα διορίζονται κάθε χρόνο, δημιούργησε προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων, που ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς προσπαθούν να βρουν τους κανονικούς τους ρυθμούς.

Ως ΔΗ.ΚΙ.  αποτιμώντας το όλο σκηνικό σημειώνουμε εμφαντικά και καταδικάζουμε τον οικονομίστικο τρόπο υπολογισμού των εκπαιδευτικών αναγκών από το ΥΠΠ που άρχισε πέρσι και συνεχίζεται, δυσχεραίνοντας τη σχολική καθημερινότητα και γενικότερα την ποιοτική λειτουργία των σχολείων. Πιστεύουμε ότι το ίδιο το ΥΠΠ πρέπει να προχωρήσει στην άμεση θεσμοθέτηση άτυπων συμφωνιών, αναθεώρηση ή υλοποίηση θεσμών που έχουν ήδη συμφωνηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί για ποιοτικότερη εκπαίδευση και ορθότερη στελέχωση των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων την επόμενη σχολική χρονιά:

1. Υπεύθυνος Τμήματος: Το ΥΠΠ δεν προχώρησε στην υλοποίηση της συμφωνίας του Υπεύθυνου Τμήματος, έστω για τη Στ΄ τάξη που συνεπαγόταν τον διορισμό δεκαπένετε μόνο εκπαιδευτικών θέτοντας εν αμφιβολία την υλοποίηση της συμφωνίας  ή οποία θα πρέπει να επεκταθεί και στην Προδημοτική Εκπαίδευση. Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω συμφωνία αποτελούσε προϋπόθεση για την εφαρμογή των ΝΑΠ, για την υιοθέτηση της οποίας είχαν παραχωρηθεί ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας. Η πρακτική που έχει υιοθετηθεί από πέρσι για στοχευμένη ενίσχυση σχολείων που παρουσιάζουν προβλήματα παραβατικότητα μαθητών, προς προσωρινή αντικατάσταση της συμβολής του υπεύθυνου τμήματος στην άμβλυνση της παραβατικότητας δε γίνεται αποδεκτή, γιατί ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.

2. Ενσωμάτωση των ΤΠΕ: Οι ώρες τοπικού συντονιστή για τους ΗΥ  δεν είναι θεσμοθετημένες τη στιγμή που έχουν σημαντικά καθήκοντα και που  σύμφωνα με τα ΝΑΠ « η συνετή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί μία από τις οκτώ κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα και που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο». Επιπρόσθετα  οι ώρες που διατίθενται από το Υπουργείο για συμβουλευτικό έργο είναι δυσανάλογο του όγκου της εργασίας που απαιτείται σε ολόκληρη την Κύπρο.

3. Διδασκαλία αλλογλώσσων: Πέρα από τη διακηρυγμένη πολιτική για τη Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση επιβάλλεται το ξεκαθάρισμα των  μηχανισμών υλοποίησης των στόχων της, συμπεριλαμβανομένων και του χρόνου που διατίθεται για διδασκαλία των αλλογλώσσων.

4. Ώρες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Δεν επανήλθαν οι ώρες διακίνησης στους συναδέλφους της Ειδικής Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα ο χρόνος αυτός να αποκόπτεται από την εκπαίδευση των παιδιών που λαμβάνουν στήριξη, την ίδια στιγμή που η αναλογία χρόνου παροχής ειδικής αγωγής  στους μαθητές έχει μειωθεί.

5. Διοίκηση κοινοτικών τμημάτων νηπιαγωγείων: Δόθηκε στα μισά περίπου νηπιαγωγεία  ο διοικητικός χρόνος στις διευθύντριες/διευθύνουσες  για τα κοινοτικά τμήματα των νηπιαγωγείων,  παρά τις διαβεβαιώσεις, χρόνος σημαντικός, αφού δεν υπάρχει γραμματειακό προσωπικό στα νηπιαγωγεία.

6. Αντικαταστάτες: Επιβάλλεται η αποστολή αντικαταστατών στα σχολεία με το ωράριο που στέλλονταν μέχρι σήμερα στη Δημοτική Εκπαίδευση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν  προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.

Καλούμε λοιπόν  το ΥΠΠ και τους Κυβερνώντες να προστατεύουν την ποιότητα και το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης υιοθετώντας, υλοποιώντας ή θεσμοθετώντας με μεθοδικότητα γραπτές συμφωνίες προς την κατεύθυνση αυτή.