Η εξ αποστάσεως φοίτηση των στρατιωτών μας

Posted in Ανακοινώσεις

Η προσφορά μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προς τους εθνοφρουρούς που έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή/και της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού αποτελεί καινοτόμο απόφαση που έρχεται να υλοποιήσει μία πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε επί του αείμνηστου Υπουργού Άκη Κλεάνθους. Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς.

Η εν λόγω πρόταση αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Άμυνας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από σχετική εισήγηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προς τα δύο Υπουργεία. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το γενικό πλαίσιο της πρότασης, και έχουν ήδη προγραμματιστεί, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ενέργειες για άμεση υλοποίησή του. Εν πρώτοις, οι πρόνοιες της πρότασης θα τύχουν επισταμένης μελέτης, ώστε να διασφαλιστεί η νομική και τεχνική εγκυρότητά τους. Το γενικό πλαίσιο των προνοιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Η προσφορά μαθημάτων θα βασίζεται στην αξιοποίηση του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η οποία επιτρέπει τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των μαθημάτων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε μάθημα θα αντιστοιχεί σε 10 ECTS.
• Η φοίτηση θα γίνεται χωρίς να υπάρχει ανάγκη μετακίνησης των εθνοφρουρών ή χρήσης ειδικών χώρων στα στρατόπεδα. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει την αναγκαία υποδομή και σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, ενώ η εκπαιδευτική του μεθοδολογία επιτρέπει τον σχηματισμό τμημάτων με εκπαιδευόμενους από διάφορα μέρη της Κύπρου.
• Η δυνατότητα της επιλογής μαθημάτων θα ξεκινά για τους εθνοφρουρούς 6 μήνες μετά την κατάταξή τους. Στο σύνολο της 24μηνης θητείας τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 5 μαθήματα, κατανεμημένα ως εξής: μέχρι ένα μάθημα στο δεύτερο εξάμηνο της θητείας τους, μέχρι δύο στο τρίτο και μέχρι δύο στο τέταρτο.
• Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές των ΑΑΕΙ της Κύπρου και Ελλάδας, προκειμένου τα προσφερόμενα μαθήματα από το ΑΠΚΥ να έχουν συνάφεια με τα αντίστοιχα μαθήματα των ΑΑΕΙ, έτσι ώστε να μεταφέρονται και να πιστώνονται οι μονάδες ECTS σε όσους εθνοφρουρούς τα ολοκληρώνουν με επιτυχία (σύμφωνα με τις πρόνοιες της διαδικασίας της Μπολόνια). Το θέμα αυτό μάλιστα συζητήθηκε στις 19 Ιουνίου 2014 κατά τη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία.
• Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΑΠΚΥ θα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των εθνοφρουρών, προκειμένου να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς.
• Η έναρξη του εν λόγω προγράμματος θα μπορεί να είναι δυνατή σε πιλοτική βάση από τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η πλήρης εφαρμογή του από τον Σεπτέμβρη του 2015.
• Στην πιλοτική φάση θα συμμετάσχουν μέχρι 120 εθνοφρουροί, οι οποίοι θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν.
• Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα για τους 120 εθνοφρουρούς θα είναι δωρεάν. Το κόστος για την προσφορά του προγράμματος στην πιλοτική φάση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις 36000 ευρώ (300 ευρώ για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα/θεματική ενότητα), και θα καλυφθεί από κοινού από τα δύο Υπουργεία, με εξοικονομήσεις από τους προϋπολογισμούς τους.
• Κατά την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εθνοφρουροί που έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή/και της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.
Εκτιμάται πως από την υλοποίηση της εν λόγω πρότασης θα προκύψουν πολλά οφέλη, τόσο για τους ίδιους τους εθνοφρουρούς όσο και για τις οικογένειές τους και για την ευρύτερη κοινωνία.

Συγκεκριμένα:
• Θα μειωθεί ο πραγματικός χρόνος φοίτησης των εθνοφρουρών στα ΑΑΕΙ στα οποία θα εισαχθούν, με συνέπεια να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν πιο σύντομα στην αγορά εργασίας.
• Με την παραγωγική αξιοποίηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας οι εθνοφρουροί δεν θα αποξενώνονται από τον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ, παράλληλα, θα εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών/μεθόδων.
• Θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος των εθνοφρουρών, με έμμεσα οφέλη σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.
• Θα είναι δυνατόν η ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση των στρατευσίμων να αξιοποιηθεί και επ’ ωφελεία της Εθνικής Φρουράς, για το διάστημα που θα υπηρετούν στις τάξεις της.


Γιάννης Οικονομίδης
Λειτουργός Γραφείου Τύπου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού