Εφικτή η ολοκλήρωση της συμφωνίας για το θεσμό του Υπευθύνου Τμήματος στη Δημοτική Εκπαίδευση

Posted in Ανακοινώσεις

Αν η  κοινωνική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού αποτελεί για την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας&Πολιτισμού κενό σύνθημα,  για μας τους εκπαιδευτικούς αποτελεί καθήκον.  Η μη ολοκλήρωση της συμφωνίας Υπουργείου Παιδείας και ΠΟΕΔ για  τον  θεσμό του Υπευθύνου Τμήματος στη Δημοτική Εκπαίδευση μαζί με τη  μείωση των ωρών  διδασκαλίας των αλλογλώσσων και την υποστελεχωμένη Ομάδα Άμεσης  Παρέμβασης και Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  καθιστούν το σχολείο αδύναμο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα  τα αυξανόμενα κοινωνικά προβλήματα και την παραβατικότητα, που αναφύονται  εντονότερα με την  επιδείνωση  των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα ο θεσμός αυτός είχε συνδεθεί με την αποτελεσματική εφαρμογή των ΝΑΠ, παράγοντας που εξακολουθεί να ισχύει.  

Η Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων & Νηπιαγωγών καλεί τον Υπουργό Παιδείας να ολοκληρώσει άμεσα τη συμφωνία αυτή, ώστε να υπολογιστεί στη φετινή στελέχωση  και για τη Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, δείχνοντας έμπρακτα ότι στηρίζει τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού  χωρίς να αντιμετωπίζει στενά οικονομίστικα τις εκπαιδευτικές ανάγκες για στελέχωση. Θυμίζουμε ότι  στη Μ. Εκπαίδευση λειτουργεί κανονικά ο θεσμός αυτός εδώ και κάποια χρόνια. Όπως πολύ ορθά προωθήθηκε η εργαστηριοποίηση της Φυσικής και της Χημείας στη Μ. Εκπαίδευση με συνεπαγόμενο μικρό αριθμό διορισμών,  το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει για το θεσμό του Υπευθύνου Τμήματος στη Δημοτική Εκπαίδευση. Ή μήπως η Δημοτική Εκπαίδευση αποτελεί το αποπαίδι του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος;

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  να  υιοθετήσει  ως  αρχή διακηρύξεων και έργων  ότι η επένδυση στην Παιδεία και ειδικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επιφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικές αποδόσεις  και να δώσει  το μήνυμα ότι  η Δημόσια Παιδεία όχι μόνο θα προστατευθεί αλλά θα ενισχυθεί.