Τοποθέτηση ΔΗΚΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ&ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δ.Σ. ΠΟΕΔ 3.7.2014

Posted in Ανακοινώσεις

Η Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων&Νηπιαγωγών σημειώνει ότι ο περσινός οικονομίστικος υπολογισμός αναγκών από το Υπουργείο Παιδείας&Πολιτισμού, σκηνικό που παρουσιάζεται και φέτος, παραπέμπει στους σχεδιασμούς για μείωση των απασχολουμένων στην εκπαίδευση, γι΄ αυτό και οφείλουμε ως ΠΟΕΔ να επαγρυπνούμε δρώντας προληπτικά:

• Ο μη επαναδιορισμός του ίδιου αριθμού συμβασιούχων εκπαιδευτικών κατά την περσινή χρονιά έναντι της μόνιμης κλιμακωτής αποκοπής 0,8-2% στους μισθούς των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των δημοσίων υπαλλήλων, που φαίνεται ότι θα ισχύσει και φέτος,
• Η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης
• Η παγοποίηση προαγωγών με τη συνεπαγόμενη διοικητική υποστελέχωση, ιδιαίτερα στην Προδημοτική Εκπαίδευση,
• Η μη υλοποίηση της συμφωνίας του θεσμού του Υπευθύνου Τμήματος για ακόμα μια χρονιά,
• Η αφαίρεση του διοικητικού χρόνου για τα κοινοτικά τμήματα νηπιαγωγείων,
• Η αφαίρεση του δίωρου διακίνησης, που αφορά κυρίως στους συναδέλφους της Ειδικής Εκπαίδευσης,
• Η μείωση της ενισχυτικής διδασκαλίας αλλόγλωσσων μαθητών,
• Η υποστελέχωση της Ομάδας ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και η ασάφεια των ωρών που δίνονται για τους ΗΥ στα σχολεία, με αποτέλεσμα την ελλιπή τεχνική και άλλη υποστήριξη των σχολείων στον τομέα αυτό, υποστηρίζουν την πιο πάνω διαπίστωση.

Ειδικότερα για το θέμα της αποπαγοποίησης των προαγωγών, που θα συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Επ. Οικονομικών της Βουλής,
υπογραμμίζουμε ότι πέραν από την κάλυψη του διοικητικού κενού, που προέκυψε από την παγοποίηση των προαγωγών και ιδιαίτερα για την Προδημοτική Εκπαίδευση, ο βασικότερος λόγος που ως ΔΗ.ΚΙ. δεν αντιδράσαμε στην αποπαγοποίηση των προαγωγών χωρίς προσαυξήσεις (μέχρι το τέλος του 2016) είναι ο κίνδυνος απώλειας οργανικών θέσεων και το κέρδος του διορισμού, έστω ενός μικρού αριθμού, συναδέλφων. Προέχει λοιπόν να ξεκαθαριστεί το θέμα στη Βουλή έγκαιρα, να αιτιολογηθεί γιατί δε δόθηκαν οι συνεπακόλουθες θέσεις και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία από την ΕΕΥ για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και για τις θέσεις Διευθυντών, αφού οι ανάγκες για διοικητική στελέχωση είναι κοινές.

Επιπλέον λόγω της κρισιμότητας και του επείγοντος του θέματος των Προαιρετικών Ολοημέρων, αφού αύριο κλείνει η προκήρυξη ενδιαφέροντος επαναδιατυπώνουμε την αντίθεσή μας στην υπαγωγή των ΠΟΣ στο καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. H υπηρεσία στα ΠΟΣ πρέπει να θεωρείται ως υπηρεσία μισθωτού και όχι ως αυτοτελώς εργαζομένου όπως σήμερα, που ισοδυναμεί με απώλεια δικαιωμάτων (αδειών, κτλ.) και εισοδημάτων (καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων, απώλεια απεργιακού, κτλ.) αλλά όχι μόνο για λόγους που σχετίζονται με τα εργασιακά κεκτημένα. Η αλλαγή του καθεστώτος πλήττει και το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης με δυσμενείς συνέπειες για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΠΟΣ, αφού τίθεται εν αμφιβόλω η σύνδεση του πρωινού δημόσιου σχολείου με το πρόγραμμα των ΠΟΣ και παράλληλα μένουν αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων και των μαθητών.

Οι απόψεις της Κίνησής μας αλλά και της ΠΟΕΔ ενισχύονται και από την Έκθεση της Αρχής Ισότητας ημερομηνίας 22 Μαΐου 2014, σύμφωνα με την οποία οι όροι εργοδότησης των συναδέλφων μας στα ΠΟΣ «δεν τεκμηριώνουν αυτοεργοδότηση» (σελ.9), αφού οι συνάδελφοι παρέχουν υπηρεσίες σε σχολικό χώρο που υποδεικνύεται από το ΥΠΠ, υποβάλλουν δεκαπενθήμερο προγραμματισμό στο διευθύνοντα του ΠΟΣ και ελέγχονται από αυτόν, συνθήκες και όροι εργασίας που συνιστούν σχέση εργοδότη/ εργοδοτούμενου.

Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον ίδιο τον Υπουργό να αναθεωρήσουν αποφάσεις που εξυπηρετούν μόνο οικονομικές συνθήκες και όρους και να επαναφέρουν το πλαίσιο, όπως αυτό λειτουργούσε προ του ΙΔΑΒΕΠ, έχοντας ως γνώμονα:
 Την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 Την ασφάλεια των συναδέλφων και των μαθητών (αφού οι συνάδελφοι που εργάζονται αντικαταστάτες ή μόνιμοι θεωρούνται αυτοτελώς εργαζόμενοι).
 Τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εκπαιδευτικών (μητρότητα, γονική άδεια, άδεια ασθενείας).
Επιπλέον μελετώντας τη φετινή αναπροσαρμογή της μοριοδότησης για τη δημιουργία μητρώου ενδιαφερομένων καταλήγουμε στα πιο κάτω συμπεράσματα:
 Αφαιρείται η μοριοδότηση της σειράς κατάταξης, μειώνεται η μοριοδότηση της πείρας/προϋπηρεσίας στα ΠΟΣ και αυξάνεται η μοριοδότηση για τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό (άρωμα προτεινόμενου σχεδίου προσλήψεων των εκπαιδευτικών!!;;)
 Οδηγούνται στην ανεργία οι συνάδελφοι που εργάζονταν πέρσι, αφού μοριοδοτείται αντιστρόφως ανάλογα το κριτήριο των ετήσιων απολαβών του 2013.
 Αυξάνεται ο κατάλογος των αυτοτελώς εργαζομένων, που αφού περάσουν στην ανεργία δε θα δικαιούνται να διεκδικήσουν ούτε απεργιακό επίδομα.

Το ΥΠΠ οφείλει να απαντήσει στην απλή αλλά ουσιαστική ερώτηση: «ΠΟΣ (Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο) αλλά όχι ΠΟΣ (Ποιοτικό Ολοήμερο Σχολείο);» και να συζητήσει μαζί με την ΠΟΕΔ τρόπους ορθής στελέχωσης αλλά και θέματα αξιολόγησης και βελτίωσης του θεσμού των ΠΟΣ και ΕΟΣ.

Προτείνουμε όπως η ΠΟΕΔ επαναδιατυπώσει γραπτώς στη ΔΔΕ και στο ΥΠΠ τα αιτήματά της που αφορούν στη στελέχωση τηρώντας ετοιμότητα για άμεση σύγκληση των συλλογικών οργάνων της ΠΟΕΔ, ώστε μέσα από ένα προληπτικό σχεδιασμό να δράσει αποτελεσματικά.