ΠΟΣ (Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο) αλλά όχι ΠΟΣ (Ποιοτικό Ολοήμερο Σχολείο);

Posted in Ανακοινώσεις

Ως ΔΗΚΙ διαφωνούσαμε εξαρχής με την υπαγωγή των Προαιρετικών Ολοημέρων στο καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. H υπηρεσία στα ΠΟΣ πρέπει να θεωρείται ως υπηρεσία μισθωτού και όχι ως αυτοτελώς εργαζομένου όπως σήμερα, που ισοδυναμεί με απώλεια δικαιωμάτων (αδειών, κτλ.) και εισοδημάτων (καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων, απώλεια απεργιακού, κτλ.) αλλά όχι μόνο για λόγους που σχετίζονται με τα εργασιακά κεκτημένα. Η αλλαγή του καθεστώτος πλήττει και το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης με δυσμενείς συνέπειες για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΠΟΣ, αφού τίθεται εν αμφιβόλω η σύνδεση του πρωινού δημόσιου σχολείου με το πρόγραμμα των ΠΟΣ και παράλληλα μένουν αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων

Οι απόψεις της Κίνησής μας αλλά και της ΠΟΕΔ ενισχύονται και από την Έκθεση της Αρχής Ισότητας ημερομηνίας 22 Μαΐου 2014, σύμφωνα με την οποία οι όροι εργοδότησης των συναδέλφων μας στα ΠΟΣ «δεν τεκμηριώνουν αυτοεργοδότηση» (σελ.9), αφού οι συνάδελφοι παρέχουν υπηρεσίες σε σχολικό χώρο που υποδεικνύεται από το ΥΠΠ, υποβάλλουν δεκαπενθήμερο προγραμματισμό στο διευθύνοντα του ΠΟΣ και ελέγχονται από αυτόν, συνθήκες και όροι εργασίας που συνιστούν σχέση εργοδότη/ εργοδοτούμενου.

Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον ίδιο τον Υπουργό να αναθεωρήσουν αποφάσεις που εξυπηρετούν μόνο οικονομικές συνθήκες και όρους και να επαναφέρουν το πλαίσιο, όπως αυτό λειτουργούσε προ του ΙΔΑΒΕΠ έχοντας ως γνώμονα:

-Την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

-Την ασφάλεια των συναδέλφων και των μαθητών (αφού οι συνάδελφοι που εργάζονται αντικαταστάτες ή μόνιμοι θεωρούνται αυτοτελώς εργαζόμενοι).

-Τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εκπαιδευτικών (μητρότητα, γονική άδεια, άδεια ασθενείας).

Επιπλέον μελετώντας τη φετινή αναπροσαρμογή της μοριοδότησης για τη δημιουργία μητρώου ενδιαφερομένων καταλήγουμε στα πιο κάτω συμπεράσματα:

-Αφαιρείται η μοριοδότηση της σειράς κατάταξης, μειώνεται η μοριοδότηση της πείρας/προϋπηρεσίας στα ΠΟΣ και αυξάνεται η μοριοδότηση για τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό (άρωμα προτεινόμενου σχεδίου προσλήψεων των εκπαιδευτικών!!;;)

-Οδηγούνται στην ανεργία οι συνάδελφοι που εργάζονταν πέρσι, αφού μοριοδοτείται αντιστρόφως ανάλογα το κριτήριο των ετήσιων απολαβών του 2013.

-Αυξάνεται ο κατάλογος των αυτοτελώς εργαζομένων, που αφού περάσουν στην ανεργία δε θα δικαιούνται να διεκδικήσουν ούτε απεργιακό επίδομα.

Το ΥΠΠ οφείλει να απαντήσει στην απλή αλλά ουσιαστική ερώτηση: ΠΟΣ (Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο) αλλά όχι ΠΟΣ (Ποιοτικό Ολοήμερο Σχολείο); και να συζητήσει μαζί με την ΠΟΕΔ τρόπους ορθής στελέχωσης αλλά και θέματα αξιολόγησης και βελτίωσης του θεσμού των ΠΟΣ και ΕΟΣ.