Πρόταση στην Επ. Οικονομικών της Βουλής για αποπαγοποίηση θέσεων προαγωγής για τη Δημοτική Εκπαίδευση

Posted in Ανακοινώσεις

Πιθανότατα στα μέσα Ιουλίου η διαδικασία προαγωγών των Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Η πρόταση του Υπ .Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε στις 18.6.2014 αποφάσισε την αποπαγοποίηση των πιο κάτω θέσεων για τη Δημοτική Εκπαίδευση και τις στέλλει στην Επ. Οικονομικών της Βουλής για έγκριση. Στη συνέχεια το Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού στέλλει στην ΕΕΥ τις θέσεις για προκήρυξη προαγωγών. Για τις αποπαγοποιημένες θέσεις ΒΔ θα γίνει διαδικασία προαγωγών μέσα στο καλοκαίρι και πιθανότατα στα μέσα του Ιούλη νοουμένου ότι η Επ. Οικονομικών θα δώσει το πράσινο φως την ερχόμενη Δευτέρα.
Πέραν από την κάλυψη του διοικητικού κενού που προέκυπτε από την παγοποίηση των προαγωγών και ιδιαίτερα για την Προδημοτική Εκπαίδευση και αποτελούσε πάγια θέση μας, θυμίζουμε ότι ο βασικότερος λόγος που η ΔΗ.ΚΙ. δεν αντέδρασε στην αποπαγοποίηση των προαγωγών χωρίς προσαυξήσεις (μέχρι το τέλος του 2016) ήταν ο κίνδυνος απώλειας οργανικών θέσεων και το κέρδος του διορισμού, έστω ενός μικρού αριθμού, συναδέλφων.
Επίσης σημαντικό για τη ΔΗ.ΚΙ. είναι να ξεκαθαριστεί και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία από την ΕΕΥ για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και για τις θέσεις Διευθυντών, αφού οι ανάγκες για διοικητική στελέχωση είναι κοινές.


θέσεις αίτημα ΥΠΠ Εισήγηση ΥΠ.ΟΙΚ. Σχόλια ΥΠ.ΟΙΚ
Διευθυντές Δ.ΕΚΠ 15 15 Το Υπ.Οικονομικών συμφώνησε.
Διευθυντές ΠΡΟΔ 4 4 Το Υπ.Οικονομικών συμφώνησε.
Διευθυντές ΕΙΔ.ΕΚΠ. 2 2 Το Υπ.Οικονομικών συμφώνησε.
Β.Δ. Δ.ΕΚΠ 65 50 Η πλήρωση των 15 θέσεων που θα προκύψουν από τις προαγωγές των Διευθυντών, θα εξετασθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Β.Δ. ΠΡΟΔ 47 41 Η πλήρωση των 6 θέσεων που προέκυψαν  μετά την τελευταία προκήρυξη το 2013 θα εξετασθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Β.Δ. ΠΡΟΔ 6 4 Η πλήρωση των 2 θέσεων που προκύψουν  μετά την τελευταία προκήρυξη το 2013 θα εξετασθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.