Τη Δευτέρα η τελευταία μέρα ενστάσεων για μεταθέσεις/τοποθετήσεις

Posted in Ανακοινώσεις

Τη Δευτέρα (2 Ιουνίου) λήγουν οι ενστάσεις για τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Ένσταση μπορούν να κάνουν όσοι συνάδελφοι επιθυμούν διαφοροποίηση της μετάθεσης/τοποθέτησής τους, αλλά και όσοι επιθυμούσαν να μετατεθούν και δεν εμφανίζονται στις μεταθέσεις αυτές. Οι ενστάσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ http://www.eey.gov.cy/Έντυπα/ΕΕΥ16ΈνστασηπροςτηνΕΕΥ.aspx

Οι μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις της 26ης Μαΐου:

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Ειδικής Εκπαίδευσης (26/5/14)
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης (26/5/14)
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης (26/5/14)