Διαφωνούμε με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών στην εκπαίδευση

Posted in Ανακοινώσεις

• Ως ΔΗΚΙ διαφωνούμε κάθετα με την υπαγωγή των Προαιρετικών Ολοημέρων στο καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.
• H υπηρεσία στα ΠΟΣ πρέπει να θεωρείται ως υπηρεσία μισθωτού και όχι ως αυτοτελώς εργαζομένου όπως σήμερα, που ισοδυναμεί με απώλεια δικαιωμάτων (αδειών, κτλ.) και εισοδημάτων (καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων, απώλεια ανεργιακού, κτλ.).

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν μπορεί να οδηγείται σε αποφάσεις που να εξυπηρετούν μόνο οικονομικές συνθήκες και όρους, αλλά κυρίως
 Την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 Την ασφάλεια των συναδέλφων και των μαθητών (αφού οι συνάδελφοι που εργάζονται αντικαταστάτες ή μόνιμοι θεωρούνται αυτοτελώς εργαζόμενο).
 Τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εκπαιδευτικών (μητρότητα, γονική άδεια, άδεια ασθενείας)
 Καλούμε το Υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφασή του για το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών και να συζητήσει μαζί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις τρόπους ορθής στελέχωσης.