Μονόδρομος η εξαίρεση των συμβασιούχων και των αντικαταστατών από το όποιο νέο σχέδιο πρόσληψης!!!

Posted in Ανακοινώσεις

Διαφωνήσαμε και συνεχίζουμε να διαφωνούμε, γιατί:
-Προτάσσεται από το ΥΠΠ σε μια περίοδο που οι διορισμοί όχι μόνο έχουν παγοποιηθεί αλλά μειωθεί, καταργώντας έτσι τη μεταβατική περίοδο!
-Δημιουργεί ανέργους με εκπαιδευτική πείρα για τους οποίους δαπανήθηκαν χρήματα και χρόνος για επιμόρφωση και μεντορική στήριξη!
-Αναγάγει την εξέταση και την κατοχή πολλαπλών πτυχίων ως τα κυρίαρχα κριτήρια αξιοσύνης, ικανότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού!

Επιμένουμε :
1. Στην εξαίρεση των επισυμβάσει εκπαιδευτικών και των αντικαταστατών, που για σειρά ετών υπηρετούν την εκπαίδευση.
2. Στη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου, αφού το όποιο σχέδιο προχωρήσει σε Συμβούλιο Παιδείας
3. Στον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του συστήματος ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού.
4. Στην ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης και ελέγχου των νεοπροσληφθέντων.
5. Στη δημιουργία αντικειμενικού μηχανισμού αξιολόγησης και αυστηρής επιλογής των κατάλληλων για μονιμοποίηση.