Ψηφίζω ΔΗ.ΚΙ. για αλλαγή του Καταστατικού: Για μια πιο δυνατή ΠΟΕΔ

Posted in Ανακοινώσεις

Αξιολογώντας τη δράση της ΠΟΕΔ την τελευταία ειδικά τριετία, πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιώσει:
• Το στρατηγικό της σχεδιασμό και την εσωτερική της συνοχή και λειτουργία.
• Την επαφή/ επικοινωνία της με τους συναδέλφους σε σχολική βάση.
• Το χρόνο αντίδρασής της στα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα που προκύπτουν, ώστε να δρα περισσότερο προληπτικά παρά κατασταλτικά.
• Τις δημόσιές της τοποθετήσεις και την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει.
• Την προσφορά της προς τα μέλη και το κοινωνικό σύνολο.
Μεγάλο βήμα θα αποτελέσει ο εκσυγχρονισμός του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΠΟΕΔ
 Φέτος η ΔΗΚΙ έχει καταθέσει ξανά το θέμα της αλλαγής του Καταστατικού
Πώς ελέγχεται και πώς λογοδοτεί η ηγεσία της ΠΟΕΔ, όταν για παράδειγμα το καταστατικό αναδεικνύει στη θέση του Προέδρου τον εκλεκτό της μεγαλύτερης κίνησης που εδώ και χρόνια διατηρεί την πρωτοκαθεδρία; Αυτή η ηγεμονία κάποιων κινήσεων οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε έλλειψη συλλογικότητας και σωστής διαχείρισης κρίσιμων θεμάτων. Υποστηρίζουμε
 Εκλογή σε όλα τα σώματα στη βάση της απλής αναλογικής
 Περιορισμός στη χρονική παραμονή των αξιωματούχων στα Ανώτατα Σώματα
 Εκλογή Προέδρου της ΠΟΕΔ από τους 100 γενικούς αντιπροσώπους ή από τη βάση
 Αναζήτηση τρόπων για πιο ουσιαστικό ρόλο και συμμετοχή των διαφόρων ομάδων- επιτροπών (κλαδικές επιτροπές, τοπικοί υπεύθυνοι…), κ.ά.
 Την ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 Οι μεγαλύτερες κινήσεις προτίμησαν το βόλεμα στη διατήρηση των θέσεών τους στη Γραμματεία για ακόμα μια τριετία, με τη δ έ σ μ ε υ σ η ότι θα γίνει σοβαρή συζήτηση για συνολική αλλαγή του Καταστατικού την επόμενη χρονιά. Το ευχόμαστε!