Οικονομίστικος υπολογισμός εκπαιδευτικών αναγκών-Πληγή για το δημόσιο σχολείο

Posted in Ανακοινώσεις

Κάτω τα χέρια απ΄ την Παιδεία!

Καταγράφουμε και καταδικάζουμε:

 Το μη επαναδιορισμό του ίδιου αριθμού συμβασιούχων εκπαιδευτικών έναντι της μόνιμης κλιμακωτής αποκοπής 0,8-2% στους μισθούς των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα πέραν των 50 συναδέλφων μας να οδηγηθούν στην ανεργία,
 Την παγοποίηση προαγωγών με τη συνεπαγόμενη διοικητική υποστελέχωση, ιδιαίτερα στην Προδημοτική Εκπαίδευση,
 Τη μη υλοποίηση της συμφωνίας του θεσμού του υπευθύνου τμήματος, ως μέτρου διαχείρισης των παιδιών ως προσώπων με ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες
 Την αφαίρεση του διοικητικού χρόνου για τα κοινοτικά τμήματα νηπιαγωγείων και τις πιστώσεις χρόνου σε νηπιαγωγούς για την επόμενη σχολική χρονιά
 Την αφαίρεση του δίωρου διακίνησης, που αφορά κυρίως στους συναδέλφους της Ειδικής Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου στήριξης των παιδιών.
 Τη μη παραχώρηση ωρών για τους Η.Υ και τη μείωση των συμβούλων Πληροφορικής,
 Τη μείωση της ενισχυτικής διδασκαλίας αλλόγλωσσων μαθητών,
 Την υποστελέχωση της Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας καθιστούν το σχολείο ανίκανο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την αυξανόμενη παραβατικότητα και τα κοινωνικά προβλήματα.
 Τη στελέχωση των Προαιρετικών Ολοημέρων με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών που συνεπάγεται απώλεια δικαιωμάτων, εισοδημάτων αλλά και αποξένωσή του από το πρωινό σχολείο.

Ζητούμε από το ΥΠΠ
 Να προστατεύσει την ποιότητα και το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
 Nα αποκαταστήσει τις πιο πάνω στρεβλώσεις και ταυτόχρονα
 Να μελετήσει τρόπους περιορισμού πιθανών καταχρήσεων και άσκοπων λειτουργικών δαπανών, αλλά ξεχωριστά για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΜΕΣΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με στόχο την εξυγίανση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.