Συνάντηση ΠΟΕΔ με την Επιστημονική Επιτροπή: Οι θέσεις της ΔΗΚΙ για τα ΝΑΠ&ΝΩΠ

Posted in Ανακοινώσεις

Την Τρίτη 18/3/2014 η Γραμματεία τη ΠΟΕΔ συναντήθηκε με την Επιστημονική Επιτροπή για την Αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Κύρια απορρέοντα της Συνάντησης με την Επιτροπή ήταν:

-Ξεκαθαρίστηκε ότι στόχος της Επιτροπής είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση κυρίως των προγραμμάτων σπουδών ως κειμένων και της διαδικασίας εφαρμογής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ) αλλά και των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ). Ξεκαθαρίστηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ότι σκοπός βεβαίως δεν είναι η απόσυρση των ΝΑΠ αλλά η βελτίωσή τους, ώστε να στηρίζουν πραγματικά το διδακτικό έργο και τον εκπαιδευτικό. Η κατάθεση της έκθεσης της Επιτροπής θα γίνει τέλος Ιουνίου και το ΥΠΠ θα μπορεί να αξιοποιήσει ανάλογα τα αποτελέσματα.
-Τέθηκαν στην ΠΟΕΔ ερωτήματα που αφορούσαν στη συμβολή της Οργάνωσης στην όλη διαδικασία, στις ουσιαστικές αλλαγές που αυτή σημειώνει σε σχέση με τα προηγούμενα Αναλυτικά Προγράμματα, στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους εκπαιδευτικούς, στα μειονεκτήματα των προηγούμενων ΑΠ που έχουν κρίνεται ότι έχουν διορθωθεί, στην Εμπέδωση και στα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα. Ζητήθηκε από την ΠΟΕΔ η γραπτή κατάθεση προτάσεων.

Η ΔΗΚΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ&ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με αφορμή τη συνάντηση αυτή, χαιρετίζει την προσπάθεια που γίνεται για διαμορφωτική αξιολόγηση των ΝΑΠ και ΝΩΠ, γιατί από την πρώτη φάση της συγγραφής, υλοποίησης και εισαγωγής των ΝΑΠ σταθήκαμε κριτικά, χωρίς καμιά διάθεση αρνητισμού απέναντι στο εγχείρημα, σημειώνοντας δυστυχώς πειραματισμούς και βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς βέβαια να μηδενίζει το έργο δεκάδων συναδέλφων που είχαν εργαστεί για την εκπόνηση των ΝΑΠ.

Τα σημερινά οικονομικά δεδομένα που οδήγησαν σε παγοποίηση θέσεων προαγωγής στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, αφαίρεση ωρών από υφιστάμενα προγράμματα για κάλυψη αναγκών, μείωση αποσπάσεων, με τους περιορισμούς στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων κ.ά., επιβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά αξιολόγηση του περιεχομένου των ΝΑΠ, της κατανομής των ωρών στα ΝΩΠ αλλά και της μέχρι τώρα εφαρμογής τους.
Η συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη Διατμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων και η επικοινωνία με την Επιστημονική Επιτροπή επιφορτίζει την ΠΟΕΔ με την ευθύνη να μεταφέρει την παραγματική εικόνα που επικρατεί σήμερα στα σχολεία μας ως προς την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, ώστε μέσα από μια σωστή επιχειρηματολογία και ανταλλαγή απόψεων με τους λοιπούς εταίρους στην όλη διαδικασία, να οδηγήσουμε τη δημόσια εκπαίδευση στα επίπεδα που πρέπει.

Ως ΔΗΚΙ συνεχίζουμε να τονίζουμε τα θέματα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν σε μεγαλύτερο βάθος την ΠΟΕΔ αλλά κυρίως το ΥΠΠ:

1. Αποτελεί αναγκαιότητα η επαναδιατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης των ΝΑΠ και ΝΩΠ από μέρους του Υπουργείου και το ξεκαθάρισμα των διαδικασιών και των χρονοδιαγράμματων που θα ακολουθηθούν, ώστε να είναι ξεκάθαρο στους συναδέλφους πώς προσεγγίζουν τα διάφορα θέματα σε διδακτικό επίπεδο.

2. Βασική αρχή κατά την εκπόνηση των ΝΑΠ ήταν η μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε ο όγκος της μάθησης να είναι ανάλογος του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Στο παρόν στάδιο προς απογοήτευση των συναδέλφων δεν τεκμηριώνεται η μείωση της ύλης σε αρκετά μαθήματα με αποτέλεσμα οι εξαγγελίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας που να βασίζεται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση και όχι στην ποσότητα, να αποτελούν κενά συνθήματα.

3. Σε κάποια μαθήματα το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ογκώδες και δύσβατο, χωρίς σαφείς δείκτες επάρκειας με αποτέλεσμα να μην αποτελεί για τον εκπαιδευτικό ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο.

4. Παράλληλα ενδείκνυται επανεξέταση των ωρών των Ελληνικών και των Μαθηματικών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν να χειριστούν λιγότερη ύλη και να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, να εφαρμόσουν διαφοροποίηση στη διδασκαλία τους, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και άλλες κοινωνικές δεξιότητες αλλά κυρίως να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους ανά πάσα στιγμή ως πρόσωπα με διαφορετικές ανάγκες. Σήμερα κατά κοινή ομολογία, γίνεται υποκλοπή ωρών από άλλα μαθήματα ή κατάργηση των ωρών εμπέδωσης, για κάλυψη των Ελληνικών και των Μαθηματικών κυρίως.

5. Με την ενσωμάτωση των ωρών της ενίσχυσης στην εμπέδωση έχει αλλάξει η μέχρι τώρα φιλοσοφία της πολιτικής για την ενισχυτική διδασκαλία των αναλφάβητων. Λείπει όμως η εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής και η διατύπωση συγκεκριμένων διαδικασιών για τους αναλφάβητους μαθητές.

6. Η συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των μαθητών με σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης για κάθε μάθημα και κάθε τάξη ενδείκνυται, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των πυρηνικών γνώσεων αλλά και των βασικών δεξιοτήτων για κάθε επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει τον κάθε συνάδελφο αλλά και κάθε σχολική μονάδα στην επαναδιατύπωση των στόχων τους και τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.

7. Επιπρόσθετα δε φαίνεται να υλοποιείται η πολιτική υποδοχής των αλλόγλωσσων παρά τους οδηγούς και τις εγκυκλίους που εκδίδονται για τη διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση. Επικροτώντας την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης γλώσσας σημειώνουμε ότι αυτό γίνεται σε μη διδακτικό χρόνο και ζητούμε από το ΥΠΠ να προχωρήσει σε ενδοσχολικές δράσεις, που θα οδηγούν σε αποτελεσματική διδασκαλία των αλλογλώσσων.

8. Η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής και στήριξης (αύξηση συμβουλευτικού έργου, θεσμοθέτηση του χρόνου για συντονιστικό χρόνο Η.Υ.) για ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με τρόπο που να έχει προσθετική αξία στη διδασκαλία και να δικαιολογεί ή να ελέγχει τα κονδύλια που δαπανούνται για αγορά και συντήρηση σχετικού εξοπλισμού για κάθε σχολική μονάδα.

9. Η υλοποίηση της συμφωνίας για το θεσμού του Υπευθύνου Τμήματος στην Προδημοτική, Δημοτική και Ειδική Εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί αίτημά μας, γιατί δρα καταλυτικά ως προς την αποτελεσματικότερη άσκηση του παιδευτικού και κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Προτρέπουμε τους συναδέλφους να προχωρήσουν στην αποστολή κριτικών σχολίων για τα ΝΑΠ και ΝΩΠ, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το Π.Ι. για τον σκοπό αυτό (https://www.surveymonkey.com/s/nap_dimotiki_2014), διαδικασία την οποία η ΔΗΚΙ εισηγήθηκε στα σώματα της ΠΟΕΔ και υιοθετήθηκε από το ίδιο το ΥΠΠ από την περσινή χρονιά. Η εκκρεμότητα που παραμένει είναι η σωστή αξιοποίησή της ανατροφοδότησης αυτής.

Η ΔΗΚΙ συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή, αλλά και κάθε άλλη προσπάθεια του Υπουργείου για υλοποίηση μιας πραγματικής και ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Πολιτικές και αδέξιοι χειρισμοί που εξυπηρέτησαν κατά καιρούς κομματικούς σχεδιασμούς παρά την Παιδεία δεν έχουν καμιά θέση, γιατί η Παιδεία αποτελεί ίσως τη μόνη χαραμάδα ελπίδας που μας έχει απομείνει.