Συνεχίζουμε να συνδικαλιζόμαστε με ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα

Posted in Ανακοινώσεις

Τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «φημολογίες για επικείμενη συνεργασία ΑΓΩΝΑ – ΔΗΚΙ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ» και «αντιδράσεις από το Προεδρικό για μια τέτοια συνεργασία», σκοπό έχουν να αναγάγουν το θέμα αυτό σε ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης, που καθόλου δεν αφορά τη Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων& Νηπιαγωγών, που από την ίδρυσή της συνδικαλίζεται με σκοπό την αποτελεσματική διεκδίκηση των αιτημάτων του Κλάδου, μακριά από κυβερνητικούς/κομματικούς σχεδιασμούς ή μικροπαραταξιακά οφέλη κάποιων. Εξάλλου οι θέσεις μας και η επικριτική μας στάση τόσο επί της ουσίας αλλά και επί της διαδικασίας, τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές Κυβερνήσεις, για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, το μη επαναδιορισμό των συναδέλφων μας παρά τις δεσμεύσεις, και το σχέδιο προσλήψεως των εκπαιδευτικών, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές (βλέπε θέσεις – ανακοινώσεις). Το γεγονός ότι μας έχουν γίνει προτάσεις για συνεργασία και πρόσφατα, από Κινήσεις ή και ομάδες ατόμων, αλλά και στο παρελθόν από άλλη Κίνηση παραμονές των προηγούμενων εκλογών της ΠΟΕΔ, μας τιμά αλλά και αποδεικνύει την ορθότητα τόσο των θέσεων μας όσο και του τρόπου που συνδικαλιζόμαστε.

Με δεδομένα:

1. Την απόρριψη από το 2008 συνεχόμενων προσπαθειών/προτάσεων της ΔΗΚΙ από την πλειοψηφία των Κινήσεων, για αλλαγή του καταστατικού της ΠΟΕΔ, ενός καταστατικού που δε στηρίζεται στην αναλογική εκπροσώπηση των κινήσεων στα σώματα της ΠΟΕΔ, γιατί οι μεγαλύτερες κινήσεις προτίμησαν το βόλεμα στη διατήρηση των θέσεών τους στη Γραμματεία, παρά την υιοθέτηση ενός δημοκρατικού καταστατικού και μιας αποτελεματικότερης διαχείρισης των θεμάτων. Πώς ελέγχεται και πώς λογοδοτεί η ηγεσία της ΠΟΕΔ, όταν για παράδειγμα το καταστατικό αναδεικνύει στη θέση του Προέδρου τον εκλεκτό της μεγαλύτερης κίνησης που εδώ και χρόνια διατηρεί την πρωτοκαθεδρία ;

2. Την ηγεμονία κάποιων κινήσεων που οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε έλλειψη συλλογικότητας και σωστής διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων για τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση.

3. Τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στον συνδικαλισμό ελέω οικονομικής κρίσης και που επιβάλλουν τη ριζική αναδιάρθρωση των δομών, της στρατηγικής διεκδίκησης και των προτεραιοτήτων της ΠΟΕΔ, με στόχο να μπορέσουμε ως Οργάνωση, να εκφράσουμε ένα σύγχρονο λόγο και να μπορέσουμε με επιχειρήματα, να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο, το κύρος και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού,
η ΔΗ.ΚΙ. επιθυμεί να υποβάλει επίσημη εισήγηση για συνεργασία ανάμεσα σε διδασκαλικές Κινήσεις ή Ομάδες ατόμων με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, που θα στηρίζεται πάνω σε συμφωνημένες αρχές και επιδιώξεις.
Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι αχρείαστες προεκλογικές κινησιακές αντιπαραθέσεις και ότι η συλλογική ευθύνη και η κινησιακή δέσμευση θα έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για το διδασκαλικό συνδικαλισμό. Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι μια διακινησιακή συνεργασία θα ενδυναμώσει την ΠΟΕΔ σε σημαντικό βαθμό και θα αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, με αποτέλεσμα να επιλύει τα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα με μεγαλύτερη ευκολία και επιτυχία.

Έχουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι κάποιες Κινήσεις βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο όσον αφορά τις συνδικαλιστικές, εκπαιδευτικές και εθνικές διεκδικήσεις και στόχους και κυρίως: στον τρόπο διαχείρισης και διεκδίκησης των αιτημάτων του κλάδου, στην ενδυνάμωση του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, στις αρχές της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας της πατρίδας μας, στην επιδίωξη για σωστή Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος που να βασίζεται στην αξιολόγηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων καθώς και στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού, με αλλαγές οι οποίες να ενισχύουν τη δημοκρατικότητα των διαδικασιών και θα αντανακλούν τη βούληση της πλειοψηφίας των μελών μας.

Προτείνουμε λοιπόν μια συνεργασία με προκαθορισμένο – κοινά αποδεχτό – πρόγραμμα δράσης, ενόψει των σοβαρών εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών εξελίξεων που ακολουθούν. Μια συνεργασία με τη σωστή έννοια του όρου και όχι μόνο απλά με την έννοια της αναλογικής εκπροσώπησης στα διάφορα σώματα της ΠΟΕΔ.