Το μήνυμα των Τριών Ιεραρχών στη σύγχρονη εποχή μας

Posted in Ανακοινώσεις

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως η «Ημέρα των Γραμμάτων» το 1805 από τον Πατριάρχη Καλλίνικο Ε΄ και το 1841 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να γιορτάζεται η μνήμη των τριών ιεραρχών από το Πανεπιστήμιο σε συνδυασμό με μνημόσυνο των Ευεργετών και Δωρητών του Ιδρύματος.

΄Εκτοτε ο Ελληνισμός ολόκληρος στις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνου τιμά την ελληνική παιδεία και τα ελληνικά γράμματα με εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν τα εκπαιδευτήρια και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η πατρίδα μας επιβάλλεται να στραφεί προς τη διδασκαλία, το ήθος και τις αξίες που δίδαξαν οι τρεις ιεράρχες για να επανεύρει ο λαός μας την ταυτότητά του και να αφυπνισθεί η συνείδησή του.

Αυτός ο κόσμος χρειάζεται ηγέτες, πνευματικούς, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς για να κατευθύνουν το λαό μας στις μεγάλες αξίες και για τα οράματα που εκλείπουν σήμερα από τη ζωή μας.

Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τομέα της Παιδείας. Από αυτή θα προκύψουν αισιόδοξα μηνύματα, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, τα οποία θα μεταλαμπαδέψουν ένα σύστημα αξιών απαραίτητων για την επιβίωση του τόπου μας και τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς μας.

Τέτοια μηνύματα είναι: ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου ανεξάρτητα από την καταγωγή, το χρώμα, τις πεποιθήσεις του. Η διατήρηση ενός σταθερού συστήματος αναφοράς που βασίζεται στην ιστορία και παράδοσή μας. Κατανόηση των διεθνών εξελίξεων και προσαρμογή σε αυτές για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Με μια πολιτιστική πολιτική, που να διαθέτει όραμα, που να προωθεί μεγαλόπνοα σχέδια πολιτισμικής επένδυσης σε όλους τους τομείς της πνευματικής έκφρασης, θα δοθούν κίνητρα για μεγάλα και ωραία έργα. Μακριά από την υπαγωγή στα λογής λογής συμφέροντα, τις σκοπιμότητες και τον αγοραίο λαϊκισμό μπορούμε να διαπρέψουμε σε πολλά είδη έρευνας, τεχνολογίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Όταν διευρύνονται οι ορίζοντες, η γνώση γίνεται εφαλτήριο προόδου. Όταν η γνώση είναι πλήρης, οι καρδιές λειτουργούν ανθρώπινα. Όταν η ψυχή καλλιεργείται, οι κοινωνίες γίνονται εστίες δημιουργίας, δικαιοσύνης και ευτυχίας. Μόνο έτσι αποκτά αξία και νόημα η ζωή.

Η Παιδεία μας έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες μέσα στις οποίες το άτομο να αποτελεί κύτταρο δημοκρατίας, αγωνιστικότητας, παρρησίας, υπευθυνότητας και αλληλεγγύης. Στοιχεία που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος μας. ΄Εχει τα εφόδια να διδάξει τις διαχρονικές αξίες και να τις κάνει κτήμα των νέων ανθρώπων που έχουν χάσει την αυτοεκτίμησή τους, νιώθουν απογοήτευση και οργή.

Κατάκτηση των επιστημών για να υπάρξει δυνατότητα παραγωγής και αξιοποίησης των πηγών ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Αυτοπραγμάτωση έναντι των κοινωνικών αναγκών, ικανότητα αυτοαξιολόγησης, αυτορρύθμισης ώστε να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις για επίλυση κοινωνικών προβλημάτων αλλά παράλληλα να γίνονται σχεδιασμοί για εφαρμογή συνθηκών που να προάγουν και θεμελιώνουν τη δημιουργική δραστηριότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Η εκπλήρωση του οράματος της Παιδείας περνά μέσα από μια συνεπή πολιτική που δεν είναι άλλη από την προώθηση στόχων που θα εκφράζουν προσδοκία για το μέλλον και διατήρηση της ταυτότητάς μας.


Γιάννης Οικονομίδης
Εκπαιδευτικός-Πολιτικός Επιστήμονας