Οι νέες μειώσεις των μισθών μας το 2014

Posted in Ανακοινώσεις

Μετά από την κλιμακωτή αποκοπή 0,8%-2% τον περασμένο Ιούνιο στους μισθούς των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των δημοσίων υπαλλήλων με πρόσχημα τον επαναδιορισμό του ίδιου αριθμού συμβασιούχων της σχολικής χρονιάς 2012-2013, που δεν υλοποιήθηκε αφήνοντας συναδέλφους μας άνεργους, από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύουν οι πιο κάτω επιπρόσθετες αποκοπές:
-Αυξημένη έκτακτη εισφορά 2,5% - 3,5% για μισθούς άνω των €1500 από 1ης Ιανουαρίου 2014, ενώ η αντίστοιχη περσινή εισφορά άρχιζε από τις €2 500.
-Επιπρόσθετη οριζόντια μόνιμη αποκοπή 3% επί των μισθών.
-Αύξηση των συνεισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 2014 κατά 0,5% για τους μόνιμους και 1% για τους εκτάκτους.